Γενική

Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στην 1 η Επιτροπή Καθοδήγησης του Έργου SHIFT στη Νάπολη

Στις 28- 30/5/09 η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης συμμετείχε, στην 1 η Επιτροπή Καθοδήγησης του έργου «Sustainable Tourism In Fragile Territories / SHIFT», που έλαβε χώρα στη νήσο Ischia (Νάπολη) της Ιταλίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Εδαφικής Συνεργασίας MED. Βασικοί σκοποί του έργου είναι α) η εκμετάλλευση του τοπικού πλεονεκτήματος των νησιωτικών και ευαίσθητων παράκτιων περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές και πολιτιστικές πηγές τους και β) η εμπλοκή των τοπικών φορέων σε ένα μεταβιβάσιμο μοντέλο ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών.
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού στις νήσους Θάσου και Σαμοθράκης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για την Περιφέρεια ΑΜ- Θ είναι 181.500 ευρώ. Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από: 1) το Εμπορικό Επιμελητήριο της Napoli (Ιταλία- Επικεφαλής Εταίρος), 2) το Εμπορικό Επιμελητήριο Valencia (Ισπανία), 3) την Επιχειρηματική Συνομοσπονδία της Επαρχίας Alicante (Ισπανία), 4) το Συμβούλιο Εμπορικών Επιμελητηρίων της Andalusia (Ισπανία), 5) Foundation of the Valencian Community-European Region (Ισπανία), 6) τη Νομαρχία Δωδεκανήσου και 7) το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Επαρχίας της Marseille (FR).

Σχετικά Άρθρα