Γενική

Ενημερωτική έκδοση για τον «ΘΗΣΕΑ» στην Περιφέρεια ΑΜ- Θ

Ενημερωτική έκδοση για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, «ΘΗΣΕΑΣ», εξέδωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τα έργα που έγιναν και έχουν ήδη παραδοθεί και στους πέντε νομούς της ΠΑΜ- Θ και που δίνουν νέα πνοή στις τοπικές κοινωνίες, δημιουργούν νέες υποδομές και διασφαλίζουν την ανάπτυξη.
Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Στήριξης Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» αναδεικνύει την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη σε στόχο ύψιστης εθνικής προτεραιότητας και αποκέντρωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων, αναφορικά με τον συντονισμό των πολιτικών, την αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Ο.Τ.Α.
Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη 48 Δήμοι και επτά Κοινότητες έχουν αξιοποιήσει τον «ΘΗΣΕΑ». Σχεδιάζοντας και εκτελώντας έργα, τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών.
Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ έκλεισε το 2008 πρώτη στην απορρόφηση πόρων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». Σήμερα το ποσοστό αυτό έφθασε στο 55%, ενώ το συνολικό διαθέσιμο κονδύλιο για την ΑΜ- Θ ανέρχεται σε 214 εκ. ευρώ.
Έως τώρα και έχοντας ολοκληρώσει την διαδικασία ένταξης σε ποσοστό 99%, έχουν ενταχθεί 1.500 έργα προϋπολογισμού 212 εκατ. ευρώ και έχουν δοθεί άδειες δημοπράτησης για 1.220 έργα, ύψους 185 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα, υπάρχουν ήδη 320 ολοκληρωμένα δημοτικά έργα προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, ενώ το εγκεκριμένο ποσό προς απορρόφηση για το 2009, ανέρχεται σε 97 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση θα αποσταλεί σε όλους τους κατοίκους της Περιφέρειας μέσω των ΕΛΤΑ και θα μπορέσουν να διαπιστώσουν τα οφέλη του προγράμματος του «ΘΗΣΕΑ» τόσο για τους ίδιους όσο και για την περιφέρεια.
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δημήτρης Σταμάτης, στην ενημερωτική έκδοση του «ΘΗΣΕΑ», αναφέρει μεταξύ άλλων:
Το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», έργο πνοής και προγραμματικής ανάπτυξης της Ελληνικής Περιφέρειας, έχει ως τώρα πετύχει πλήρως τους στόχους του. Έθεσε ως προτεραιότητες έργα και δραστηριότητες που θα προσφέρουν άμεσες λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.
Ενίσχυσε τον αναπτυξιακό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Στήριξε την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην προσπάθειά της για την δημιουργία αξιόπιστων και ουσιαστικών υποδομών.
Το αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» εφοδίασε τους Ο.Τ.Α. με ένα νέο και καινοτόμο μηχανισμό διαχείρισης αναπτυξιακών έργων. Με τον «ΘΗΣΕΑ» η Πολιτεία απάντησε ουσιαστικά στις προσδοκίες των πολιτών για κοινωνική ευημερία, τοπική ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία.
Η υλοποίηση του Προγράμματος έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία υποδομών οι οποίες συμβάλλουν καταλυτικά στην ανάπτυξη και στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.
Στην επιτυχή διαδικασία υλοποίησης του «ΘΗΣΕΑ» συνέβαλε η αγαστή και συνεχής συνεργασία των Ο.Τ.Α. με την Περιφέρεια. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες της Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στην αναπτυξιακή πρόκληση του «ΘΗΣΕΑ».
Από την πλευρά της η Περιφέρεια έθεσε σε λειτουργία, στην έδρα την Κομοτηνή, ειδικό γραφείο το οποίο έχει τον διακριτό ρόλο να βοηθά στη συμπλήρωση των τεχνικών δελτίων των έργων, για την επίσπευση των διαδικασιών και την σύντομη απορρόφηση των πόρων.
Το αίσθημα ικανοποίησης που μας δημιουργούν, δικαιολογημένα, οι επιτυχίες που είχαμε κατά την υλοποίηση του Προγράμματος, η εποικοδομητική συνεργασία με τους Ο.Τ.Α. και η αποκτηθείσα τεχνογνωσία, μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε βάσιμα για την επιτυχή υλοποίηση και του νέου Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ ΙΙ».

Σχετικά Άρθρα