Γενική

Έργα Δήμου Σταυρούπολης στα πλαίσια της «Κοινωνίας της Πληροφορίας»

Ο Δήμος Σταυρούπολης στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» εντάχθηκε και υλοποιεί τρία έργα:
1. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ( Public Hot Spot ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.»
Με το έργο αυτό θα εγκατασταθούν συστήματα ασύρματης πρόσβασης WiFi στο διαδίκτυο ( INTERNET) ( Public Hot Spot ) σε κατάλληλα σημεία του οικισμού Σταυρούπολης, Τα σημεία αυτά θα χρησιμοποιούνται ως σημεία δωρεάν πρόσβασης στο INTERNET από τους δημότες και επισκέπτες του Δήμου με τις προσωπικές τους φορητές συσκευές.
Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και χρηματοδοτείται με το ποσό των 50.000,00 ευρώ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ) κατά 80% και Εθνικούς Πόρους κατά 20%.
2. «ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ »
Με το έργο αυτό θα εγκατασταθούν συστήματα ασύρματης πρόσβασης WiFi στο διαδίκτυο ( INTERNET) Hotspots σε κεντρικά σημεία των οικισμών Γέρακα, Δαφνώνα, Νεοχωρίου , Κομνηνών, Πασχαλιάς. Άνω και Κάτω Καρυοφύτου. Τα σημεία αυτά θα χρησιμοποιούνται ως σημεία δωρεάν πρόσβασης στο INTERNET από τους δημότες και επισκέπτες του Δήμου με τις προσωπικές τους φορητές συσκευές.
Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αποτελεί ουσιαστικό μοχλό για την παροχή αποτελεσματικότερων και καλύτερης ποιότητας πληροφοριών και εκσυγχρονισμένων διαδραστικών υπηρεσιών για την μείωση του χρόνου αναμονής των κατοίκων και επισκεπτών, την καλύτερη και ταχύτερη ενημέρωση τους και την βελτίωση της διαφάνειας και της υπευθυνότητας των υπηρεσιών.
Η ύπαρξη των σημείων ασύρματης πρόσβασης αναμένεται.
α) να αυξήσει το ενδιαφέρον των πολιτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου.
β) να αποτελέσει σημείο πληροφόρησης των χρηστών με φορητές συσκευές, ενώ εκτιμάται ότι θα έχει και ιδιαίτερη χρησιμότητα ως εργαλείο πληροφόρησης των πολιτών, σε συνδυασμό με τα κατάλληλα εργαλεία λογισμικού, για μελλοντικά έργα π.χ. ενημέρωση για τηλεματικές εφαρμογές, ενημέρωση για κίνηση στους δρόμους, έργα, κλπ.
Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Κοινωνία της Πληροφορίας » και χρηματοδοτείται με το ποσό των 347.480,00 ευρώ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ) κατά 80% και Εθνικούς Πόρους κατά 20%.
3. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ».
Ο Δήμος Σταυρούπολης σε συνεργασία με την ΤΕΔΚ Ν. ΞΑΝΘΗΣ εγκατέστησε Σύστημα Ευζωνικού Δικτυού Τοπικής Πρόσβασης για δωρεάν παροχή υπηρεσιών internet και τηλεφωνίας σε κτίρια δημοσίου συμφέροντος όπως Δημαρχείο, Δημοτική Βιβλιοθήκη, ΚΕΠ, Δημοτική Επιχείρηση , Γυμνάσιο / Λύκειο, Δημοτικό Σχολειό, Κέντρο Υγείας, Πυροσβεστική, Δασαρχείο και Λαογραφικό Μουσείο.
Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Κοινωνία της Πληροφορίας », Μέτρο 4.3 «Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες για τον πολίτη και τις Επιχειρήσεις», Δράση «Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ) κατά 80% και Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Σχετικά Άρθρα