Γενική

«Γαλάζιες σημαίες» για 425 ελληνικές ακτές

Η Ξάνθη για ακόμη μια χρονιά δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των νομών με γαλάζια σημαία

Συνολικά 425 ακτές και οκτώ μαρίνες απέσπασαν φέτος το βραβείο ποιότητας «Γαλάζιες Σημαίες», όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης. Η Ξάνθη για ακόμη μια χρονιά δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των νομών με γαλάζια σημαία, απλά γιατί οι παραλιακοί δήμοι του νομού δεν κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία που πραγματοποιεί μια στην ουσία ανώνυμη εταιρία. Φυσικά ακόμη και με την μη απόκτηση γαλάζια σημαίας οι ακτές μας συνεχίζουν να είναι κατάλληλες για όλες τις καλοκαιρινές δραστηριότητες των λουομένων.
Με 425 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει τη 2 η θέση ανάμεσα σε 39 χώρες. Συνολικά, η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 2.699 ακτές και 639 μαρίνες. Η Ελλάδα το 2008 είχε βραβευτεί για 430 ακτές και 8 μαρίνες. Τα κριτήρια για τη βράβευση είναι συνολικά 29 και αφορούν στην καθαριότητα, την οργάνωση, την πληροφόρηση, την ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, όπως επίσης και την προστασία του περιβάλλοντος της ακτής και του παράκτιου χώρου. Αναλυτικά τα κριτήρια που ετέθησαν είναι τα εξής:
– Καθαριότητα θάλασσας και ακτής. Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται 2 φορές τον μήνα, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου (1/6- 31/10) από διαπιστευμένα εργαστήρια, με μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο δειγματοληψιών, 17 ημέρες.
– Μη απόρριψη στην περιοχή βιομηχανικών και αστικών λυμάτων, χωρίς κατάλληλη επεξεργασία.
– Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα.
– Συνεχής, περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κ.λπ.
– Οργάνωση ακτής.
– Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης, με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων στον Πίνακα Ανακοινώσεων των ακτών.
– Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης εξ ατυχήματος, με άμεση ενημέρωση του κοινού.
– Απαγόρευση της κίνησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή.
– Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης.
– Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.
– Ασφάλεια επισκεπτών.
– Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες σε υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο για περίπτωση ανάγκης, σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες.
– Προσφορά υπηρεσιών για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).
– Προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
– Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή, καθώς και για περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, χλωρίδας και πανίδας, στον παράκτιο χώρο.
– Αναφορά στην οργάνωση δραστηριοτήτων του διαχειριστή ακτής, που να προβάλουν ενεργά το ενδιαφέρον του για το φυσικό περιβάλλον της ακτής και την ανάγκη προστασίας του.

Σχετικά Άρθρα