Γενική

Κριτική Πανελλαδικών Εξετάσεων

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΚΡΙΤΙΚΗ
Τα θέματα των Λατινικών της Θεωρητικής Κατεύθυνσης ήταν φέτος αρκετά απαιτητικά και για καλά προετοιμασμένους μαθητές. Η επιτροπή επέλεξε θέματα που εξέταζαν όλη σχεδόν την ύλη της γραμματικής και του συντακτικού (εκτός από τους υποθετικούς λόγους) και οι ερωτήσεις ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας.
Για πρώτη χρονιά μετά από πολλά χρόνια η δομή των εξετάσεων άλλαξε, με τα τέσσερα βασικά ζητήματα να παραμένουν ίδια με περισσότερα, όμως υποερωτήματα (11 συνολικά αντί των συνηθισμένων 8 ή 9) που εξέταζαν περισσότερα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα.
Σε ό, τι αφορά τη μετάφραση των αποσπασμάτων, επιλέχθηκαν ένα μέτριας δυσκολίας και αναμενόμενο απόσπασμα (κείμενο 25) κι ένα δύσκολο απόσπασμα, αλλά επίσης αναμενόμενο (κείμενο 46).
Μεγάλη προσοχή θα έπρεπε να επιδείξουν οι υποψήφιοι στις ασκήσεις 3β (η σύνταξη με το debeo ήθελε Υποτακτική), 4α (το cadat είναι σε Υποτακτική από έλξη κι όχι από πλάγιο λόγο) και 4γ (ο πλάγιος λόγος έπρεπε να γίνει με βουλητική πρόταση, διότι στον ευθύ έχουμε Προστακτική).
Γενικότερα, τα θέματα κρίνονται ως σαφή μεν, αλλά απαιτητικά, τα πιο απαιτητικά των τελευταίων πέντε ετών, για καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Ηρακλής Ζωγράφος
Φιλόλογος- Ιστορικός

Σχετικά Άρθρα