Γενική

Διευκρίνιση για τα τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων

Από το Γραφείο του Νομάρχη Ξάνθης ανακοινώθηκε ότι: «Σε σχέση με την κατάργηση των τελών μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων, αναμένουμε δημοσίευση του Νόμου στο ΦΕΚ, που μέχρι τώρα δεν έχει πάρει αριθμό, ώστε να τύχει πλήρους εφαρμογής.
Παρά ταύτα, ήδη, δόθηκε εντολή για άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων σ αυτόν, όσον αφορά τη μη είσπραξη των τελών που καταργούνται, που, εξάλλου, θα έχουν αναδρομική ισχύ από 7 Απριλίου 2009. Οι επιστροφές των τελών μεταβίβασης θα γίνουν μετά τη δημοσίευσή του».

Σχετικά Άρθρα