Γενική

Αξιοπιστία

Όπως λένε κάποιοι φιλόσοφοι «αν η αξιοπιστία ήταν αγαθό όλοι οι παραλήδες θα την αγόραζαν ώστε να ήταν αξιόπιστοι». Τώρα, κάποιοι δημοσιογράφοι θεωρούν ότι η αξιοπιστία είναι μια έννοια την οποία μπορούν να την επικαλούνται όπως θέλουν, όποτε θέλουν αρκεί να δείξουν ότι είναι σοβαροί και υπεύθυνοι. (Πρόταση: Δεν αφήνετε καλύτερα τους άλλους να σας χαρακτηρίζουν;).

Σχετικά Άρθρα