Γενική

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης έως Αρδάνιο

Στα πλαίσια εν ενεργεία εργολαβίας και προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής (μικροεπιφανειακής) αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης της αρτηρίας στο τμήμα από ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης έως Αρδάνιο, θα εφαρμόζεται από 18/05/2009 τμηματική κυκλοφοριακή ρύθμιση με κατάλληλη σήμανση για μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας.
Κατά συνέπεια και για διάστημα 40 ημερών η κυκλοφορία σε ένα κάθε φορά κλάδο της αρτηρίας και κατά τμήματα, θα διεξάγεται με μία λωρίδα κυκλοφορίας.
Η Εγνατία Οδός Α.Ε. ζητάει την κατανόηση των οδηγών για την προσωρινή όχληση και συστήνουμε την ιδιαίτερη προσοχή τους, στο να ακολουθούν την εγκατεστημένη σήμανση των κυκλοφοριακών διευθετήσεων και να τηρούν τα όρια ταχύτητας.

Σχετικά Άρθρα