Γενική

Τη συζήτηση συντόνισε ο πρ. Υπουργός Αλέκος Κοντός

Συνάντηση Συνδέσμων Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών, ΕΒΕ και βουλευτών Θράκης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Οι Σύνδεσμοι Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών της Θράκης, μαζί με τα αντίστοιχα επιμελητήρια, συναντήθηκαν στις 18- 05 στην Αθήνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ Γιάννη Παπαθανασίου. Στην συνάντηση, την οποία συντόνισε ο πρώην Υπουργός κ Αλέξανδρος Κοντός, παρευρέθηκαν όλοι οι Κυβερνητικοί Βουλευτές της Θράκης. Αφορούσε θέματα που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις της περιοχής μας και είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Τα θέματα ομαδοποιούνται ως εξής:
1. Αυτά που αφορούν την έγκαιρη καταβολή των ώριμων και καθυστερημένων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις της περιοχής.
2. Την δυνατότητα μετατροπής του βραχυπρόθεσμου Δανεισμού των σε Μακροπρόθεσμο.
3.Την επαρκή χρηματοδότηση των έργων της περιοχής που εκτελούνται μέσα από διάφορα προγράμματα. (ΕΣΠΑ- ΘΗΣΕΑΣ- ΑΛΕΞ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ κ.τ.λ).
Η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, με δεδομένη την οικονομική συγκυρία, και από την πλευρά του Υπουργού αναλήφθηκε η δέσμευση για άμεση λύση σε ορισμένα από τα θέματα της «Ατζέντας» και για άλλα να εξεταστεί και να μελετηθεί ο τρόπος αντιμετώπισης τους.
Οι Σύνδεσμοι Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Θράκης ευχαριστούν θερμά τόσο τον κ Κοντό, που συντόνισε την όλη προσπάθεια, καθώς και τους υπόλοιπους βουλευτές που συνέδραμαν και υποστήριξαν τα θέματα που ήταν αντικείμενο της συνάντησης.

Σχετικά Άρθρα