Γενική

Μετατέθηκε ο καυγάς στην επόμενη συνεδρίαση

Το θέμα της υποβολής της έκθεσης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. έλαβε τη «μερίδα του λέοντος» του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης- Δεν συζητήθηκε η επιστολή Ροδίου

Μετατέθηκε ο καυγάς στην επόμενη συνεδρίαση

Παρά την αναμονή μεγάλης κόντρας στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης λόγω της συζήτησης για την επιστολή του πρώην βουλευτή κ. Ροδίου τελικά τη Δευτέρα το απόγευμα διεξήχθη το δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης σε ήρεμο κλίμα στο δημαρχιακό μέγαρο. Ο λόγος που δεν συζητήθηκε το επίμαχο θέμα ήταν η μη παρουσία του κ. Ροδίου καθώς δεν μπόρεσαν να τον βρουν για να του απευθύνουν πρόσκληση. Στην επόμενη όμως συνεδρίαση θα τον έχουν ως προσκεκλημένο και θα τεθεί το θέμα επί τάπητος.
Προχθές συζητήθηκαν 26 θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα περισσότερα εκ των οποίων χαρακτηρίστηκαν θέματα ρουτίνας. Στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου παραβρέθηκαν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης, της μείζονος αντιπολίτευσης, αλλά και της ελάσσονος. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο τέθηκε από τον επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Νίκου Ανταμπούφη και αφορούσε την επικινδυνότητα του δρόμου προς Κομοτηνή και συγκεκριμένα μετά τις σιδηροδρομικές γραμμές, όσον αφορά τη διέλευση πεζών, λόγω της ύπαρξης πολλών επιχειρήσεων, αλλά και των νεκροταφείων της πόλης. Η ελάσσονα αντιπολίτευση έθεσε το ερώτημα στη δημοτική αρχή, για ποια μέτρα προτίθεται να λάβει. Ο δήμαρχος Ξάνθης Μιχάλης Στυλιανίδης, απαντώντας στην ερώτηση του κ. Ανταμπούφη είπε: «πρόκειται για πρόταση από τη μεριά της ελάσσονος αντιπολίτευσης, η οποία θα εξεταστεί, ούτως ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών».
Στη συνέχεια συζητήθηκαν δύο θέματα και πάλι εκτός ημερησίας διατάξεως, τα οποία τέθηκαν από τη μείζονα αντιπολίτευση και αφορούσαν, το μεν πρώτο τις αλλαγές, οι οποίες προβλέπονται να γίνουν στις προσλήψεις σε δημοτικές επιχειρήσεις και το δε δεύτερο, τις λαογραφικές γιορτές του Δήμου Ξάνθης. Η δημοτική αρχή, αναφερόμενη στο πρώτο θέμα, μίλησε για πρόσληψη υπαλλήλων μέσω κάποιων προγραμμάτων της ΚΕΔΚΕ και του Υπουργείου Απασχόλησης, ενώ για το δεύτερο ζητήθηκε να τεθεί κανονικά στην ημερήσια διάταξη, ούτως ώστε να συζητηθεί εκτενώς.
«Η έκθεση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την προσαρμογή των θυγατρικών Νομικών Προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του Δήμου Ξάνθης στις διατάξεις του νέου κώδικα»
Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1985 λειτουργεί με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας. Ανήκει στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας και διοικείται από ενδεκαμελές αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο και έχει μετόχους φορείς της Αυτοδιοίκησης, το Ελληνικό Δημόσιο και φορείς του Κοινωνικού τομέα. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. έχει σκοπό την παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε φορείς της Αυτοδιοίκησης καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και του Κοινωνικού τομέα. Τα νέα πλαίσια της Αυτοδιοίκησης και οι αυξημένες απαιτήσεις προδιαγράφουν και το νέο ρόλο της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, στην οποία ανατέθηκε ο ρόλος του καθοδηγητή στις διατάξεις του νέου κώδικα. Ο δήμαρχος Ξάνθης Μιχάλης Στυλιανίδης ανέφερε ότι, υποστηρίζει τη διατήρηση των Νομικών προσώπων του Δήμου, λέγοντας ότι αυτό έχει αποφασιστεί σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο.
Τα υπόλοιπα θέματα της συνεδρίασης αφορούσαν διάφορες οικονομικές ενισχύσεις, καθώς και διαμορφώσεις κάποιων χώρων της πόλης.

Νίκος Βιδάλης

Σχετικά Άρθρα