Γενική

Κριτική για τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας στις Πανελλαδικές

Το θέμα του κειμένου που δόθηκε απείχε από αυτά που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε «αναμενόμενα» και «επίκαιρα». Παρόλα αυτά, ήταν ένα από τα θέματα που διδάσκονται και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο και σίγουρα είναι από αυτά που οι φροντιστές συνιστούν να προσεχθούν. Ειδικότερα, το κείμενο που δόθηκε προς ανάλυση ήταν ένα μέτριας δυσκολίας κείμενο, βέβαια, αλλά λεξιλογικά και υφολογικά το δυσκολότερο των τελευταίων πέντε ετών. Αντιθέτως, οι ασκήσεις θεωρίας χαρακτηρίζονται όλες ως πολύ εύκολες.
Προσοχή έπρεπε να δοθεί στην ερώτηση Β2α, στην οποία έπρεπε όχι μόνο να βρεθεί η επίκληση στην αυθεντία, αλλά και να αιτιολογηθεί η χρήση της (ενισχύεται η αποδεικτική αξία των επιχειρημάτων του συγγραφέα, τονίζεται η διαχρονικότητα των θέσεών του, επιτυγχάνεται υφολογική ποικιλία στο κείμενο). Επίσης, στην ερώτηση Β4 οι μαθητές έπρεπε να προσέξουν ότι εκτός από τη μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και το αντίστροφο θα έπρεπε να έχουν δηλώσει πρώτα τι είδους σύνταξη (ενεργητική ή παθητική) εμφανιζόταν στην περίοδο.
Σε ό, τι αφορά στο κείμενο της Έκθεσης που έπρεπε να αναπτύξουν οι μαθητές, η αδυναμία του θέματος ήταν ότι τα δύο ζητούμενα του θέματος δεν συνδέονταν νοηματικά μεταξύ τους (!). Οι μαθητές, λοιπόν, έπρεπε να γράψουν ένα άρθρο στη σχολική εφημερίδα με νοηματική συνοχή και συνεκτικότητα, αναπτύσσοντας δύο θέματα που δεν συνδέονταν άμεσα το ένα με το άλλο. Ο τρόπος με τον οποίο θα επιτυγχάνονταν αυτό ήταν να παρεμβάλουν μια μικρή παράγραφο με μεταβατικό ρόλο μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ζητουμένου.
Γενικότερα, η πρώτη μέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων δεν έκρυβε τρομερές εκπλήξεις και δεν απαιτούσε, πέρα από αυτή την τελευταία παρατήρηση, ειδικό χειρισμό στην αντιμετώπιση των ερωτημάτων.

Ηρακλής Α. Ζωγράφος
Φιλόλογος- Ιστορικός

Σχετικά Άρθρα