Γενική

Ολοκληρώθηκε η πλήρης ανακατασκευή του Γυμνασίου Ερασμίου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκτεταμένης ανακατασκευής του υπάρχοντος παλαιού κτιρίου του Γυμνασίου Ερασμίου. Πρόκειται για την ολοκλήρωση έργου συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 450.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΟΣΚ της Νομαρχίας Ξάνθης και από εθνικούς πόρους.
Το κτίριο του σχολείου είχε σοβαρότατα προβλήματα όπως, στην τοιχοποιία, καθίζηση της στέγης σε αρκετά σημεία, καταστροφή της μόνωσης πάνω από την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με αποτέλεσμα την ύπαρξη υγρασίας στην οροφή και στους τοίχους. Επίσης υπήρχαν ρήγματα, που ενείχαν κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών, φθαρμένα θερμαντικά σώματα και κουφώματα αλουμινίου, καθώς και προβλήματα στην περίφραξη.
Με το ανωτέρω έργο, το σχολείο ανακατασκευάστηκε στο σύνολό του και πλέον έγινε σχεδόν καινούργιο. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την αντιμετώπιση των υπαρχόντων προβλημάτων, όπως, οικοδομικές εργασίες (ανακατασκευή της στέγης, επισκευές των ρωγμών, επισκευές της τοιχοποιίας, επισκευές – αντικαταστάσεις των εξωτερικών κουφωμάτων, εξωτερική και εσωτερική βαφή του κτιρίου και των κιγκλιδωμάτων, τοποθέτηση υδρορροών, αντικατάσταση ορισμένων φθαρμένων ξύλινων εσωτερικών θυρών κλπ), ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (αντικατάσταση διαβρωμένων θερμαντικών σωμάτων καθώς τοποθέτηση νέων, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων οροφής στην είσοδο του κτιρίου, καθώς και φωτιστικών με βραχίονα περιμετρικά του κτιρίου, εγκατάσταση συστήματος αλεξικέραυνου κλπ).
Για την περαιτέρω βελτίωση ελλειμμάτων τόσο στην εικόνα και στην εμφάνιση, όσο και στη λειτουργία του σχολείου, μελετάται ήδη μια νέα παρέμβαση και επί του αύλειου χώρου.

Σχετικά Άρθρα