Γενική

Τα έργα του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Νομαρχίας Ξάνθης

Στην συνεδρίαση της Δευτέρας 11 Μαΐου 2009, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ξάνθης ενέκρινε ομόφωνα το Νομαρχιακό Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Εθνικοί Πόροι) του έτους 2009 της Νομαρχίας Ξάνθης με συνεχιζόμενα και νέα έργα, συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού 8.051.069,40 ευρώ.
Μερικά από τα έργα αυτά με τον αντίστοιχο προτεινόμενο προϋπολογισμό, είναι:
1. Βελτίωση οδού από διασταύρωση Λουτρά Θερμών προς Κίδαρη μέχρι θέση Μ. Κων/νου (Β φάση) (Δρόμος προς Βουλγαρία), (2.200.000 ευρώ).
2. Κατασκευή κόμβου Αυξεντίου, (360.000 ευρώ).
3. Ανάπλαση προκυμαίας λιμένα Αβδήρων (έργο πλακόστρωσης κλπ της βόρειας πλευράς του λιμένα), (300.000 ευρώ).
4. Διαμόρφωση κόμβου και εσωτερικής διέλευσης Δαφνώνα, (150.000 ευρώ).
5. Ολοκλήρωση της μελέτης της Επ. οδού Σατρών- Τεμένους- Σουνίου (το πρώτο τμήμα ήδη κατασκευάζεται), (785.000 ευρώ).
6. Διαπλάτυνση υφιστάμενου αγροτικού- δασικού δρόμου στη θέση «Πάσλιοβο» Ωραίου Ν. Ξάνθης, (100.000 ευρώ).
7. Βελτίωση συνθηκών ασφαλείας οδού γηπέδου SKODA XANTHI προς σιδηροδρομική γραμμή (Εναλλακτική διαδρομή- ασφαλτόστρωση δρόμου εκτόνωσης πίσω από το ξενοδοχείο), (100.000 ευρώ).
8. Κατασκευή γέφυρας στο χείμαρρο εντός του οικισμού Σελέρου, βόρεια της επαρχιακής οδού, για την ενοποίησή του. (65.000 ευρώ).
9. Διαμόρφωση δρόμου Καστανίτη, (72.000 ευρώ).
10. Δρόμος Αυξεντίου- Γκιώνας, (30.000 ευρώ).
11. Ασφαλτόστρωση δρόμου προς τον οικισμό Καλλιθέα Σταυρούπολης, (45.000 ευρώ).
Τα έργα αυτά είναι πλέον των άλλων προγραμμάτων.

Σχετικά Άρθρα