Γενική

Σημαντικότατη η παρέμβαση του Κοντού

Πραγματικά η παρέμβαση του Αλέκου Κοντού ήρθε την στιγμή που την χρειαζόταν ο Νομός Ξάνθης. Και μιλάμε για την παρέμβαση του Ξανθιώτη Υπουργού στο ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με την παροχή δεσμεύσεων και διευκρινήσεων επί του νέου Χωροταξικού και την υπεροχή που έχει σε αυτό η ΚΥΑ για την συνθήκη Ραμσάρ. Έτσι ο Αλέκος Κοντός και οι συναρμόδιοι Δήμαρχοι έφυγαν από το Υπουργείο με θετικά αποτελέσματα για την Ξάνθη και για την ανάπτυξή της. (Σημειώνουμε ότι η ΚΥΑ για την Ραμσάρ συντάχθηκε με βάση τις εισηγήσεις τόσο των φορέων της Ξάνθης όσο και του ίδιου του Νομάρχη Γιώργου Παυλίδη).

Σχετικά Άρθρα