Γενική

Θα συζητηθεί και η επιστολή Ροδίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης την Δευτέρα

Ημερήσια Διάταξη με 26 θέματα έχει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που προγραμματίστηκε να γίνει την προσεχή Δευτέρα 18 Μαϊου στις 7:30 μ.μ.
Αναλυτικά, η ημερήσια διάταξη:
Υποβολή έκθεσης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. για την προσαρμογή των θυγατρικών Ν.Π. δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του Δήμου Ξάνθης στις διατάξεις του Νέου Κώδικα- λήψη απόφασης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης).
Συζήτηση επί της επιστολής του Γεώργιου Ροδίου για το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης για τα έτη 1997 μέχρι 1998.
Έγκριση 2 ης παράτασης χρόνου υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο: «Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος).
Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης δαπανών για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών από το γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος).
Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Αντιδημάρχου και ημερήσιας αποζημίωσης (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης).
Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Αντιδημάρχου και ημερήσιας αποζημίωσης (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης).
Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου και ημερήσιας αποζημίωσης (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης).
Έγκριση της με αριθμό 13/2009 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΑΠΗ Δήμου Ξάνθης η οποία αφορά: «Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2008» (εισηγητής Αργύριος Ζολώτας).
Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (εισηγητής Αργύριος Ζολώτας).
Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Ποντίων Ν. Ξάνθης (εισηγητής Αργύριος Ζολώτας).
Οικονομική ενίσχυση αθλητικών συλλόγων Ξάνθης (εισηγητής Αργύριος Ζολώτας).
Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικών Συλλόγων Ξάνθης (εισηγητής Αργύριος Ζολώτας).
Έγκριση μετάβασης αποστολής του Δήμου Ξάνθης στο Δήμο Γκίφχορν Γερμανίας, σύσταση αποστολής, εξειδίκευσης και διάθεση σχετικών πιστώσεων (εισηγήτρια Ιακωβίδου Θεοδοσία).
Λήψη απόφασης για την λύση μίσθωσης των με αριθμούς 21- 21α καταστημάτων στη δημοτική αγορά (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία).
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό χώρου φορτοεκφόρτωσης στη πλατεία Ζωαγοράς (εισηγητής Τριμίντζιος Σταμούλης Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής).
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για χαρακτηρισμό χώρου στάθμευσης μπροστά στα γραφεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου (εισηγητής Τριμίντζιος Σταμούλης Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής).
Προέλεγχος άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δροσερό (εισηγητής Τριμίντζιος Σταμούλης).
Γνωμοδότηση για έγκριση αναγνώρισης αγροτικής οδού.
Άδεια εγκατάστασης προσωρινής λυόμενης κατασκευής σε κοινόχρηστο ενοικιαζόμενο χώρο έναντι της Δημοτικής αγοράς επί της οδού Πεσόντων στο πάρκο πίσω από την Στέγη Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης «Κωνσταντίνος Μπένης» (εισηγητής Τερζόγλου Μελέτης).
Άδεια εγκατάστασης προσωρινής λυόμενης κατασκευής σε κοινόχρηστο ενοικιαζόμενο χώρο έμπροσθεν του καταστήματος «ΜΑΜΑ ΜΙΑ» (εισηγητής Τερζόγλου Μελέτης).
Άδεια εγκατάστασης προσωρινής λυόμενης κατασκευής σε κοινόχρηστο ενοικιαζόμενο χώρο έμπροσθεν του καταστήματος «LA MARIPOZA» (εισηγητής Τερζόγλου Μελέτης).
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δημιουργία πάρκου στον οικισμό ομογενών Ευμοίρου» (εισηγήτρια Μανά Αικ.).
Έγκριση 1 ου Α.Π. του έργου: «Δημιουργία πάρκου στον οικισμό ομογενών Ευμοίρου» (εισηγήτρια Μανά Αικ.).
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» εργολαβία: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου 12 ου νηπιαγωγείου» (εισηγήτρια Μανά Αικ.).
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Κ.Χ. στη περιοχή Πετρελαιαποθηκών» (εισηγήτρια Μανά Αικ.).
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» εργολαβία: «Ανακαίνιση χρωματισμών σχολείων» (εισηγήτρια Μανά Αικ.).

Σχετικά Άρθρα