Γενική

Σπεύστε για τον ΑΜΚΑ

Με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης πρέπει να προμηθευτούν όλοι οι Έλληνες, ο οποίος είναι ουσιαστικά η ταυτότητα εργασίας και ασφάλισης κάθε εργαζόμενου, συνταξιούχου και προστατευόμενου μέλους της οικογένειάς τους στη χώρα μας. Με τον ΑΜΚΑ θα εξυπηρετούμαστε πιο εύκολα και γρήγορα σε όλες μας τις συναλλαγές που αφορούν την εργασία και την ασφάλιση όπως, έναρξη απασχόλησης και ασφάλισης, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, έκδοση ή ανανέωση του βιβλιαρίου ασθένειας και πολλά άλλα.
Ο αριθμός αυτός πρέπει να ληφθεί έως τις 1/6/2009. Επιτέλους, ένα βήμα πιο κοντά προς την Ευρώπη.

Σχετικά Άρθρα