Γενική

Καταστρατηγείται το μέτρο του ωραρίου των φορτηγών

Οι αποφάσεις του Νομάρχη Γιώργου Παυλίδη είναι σαφείς και έχουν ληφθεί εδώ και ένα χρόνο περίπου. Όμως τα φορτηγάκια που ξεφορτώνουν εμπορεύματα όλες τις ώρες του 24ώρου σε εμπορικούς δρόμους της πόλεως δημιουργώντας συνεχή κυκλοφοριακά εμφράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση να ελεγχθούν, καθ όσον βρισκόμαστε στην ελαστική Ελλάδα. Παρά του γεγονότος ότι είναι ορισμένες οι μέρες και οι ώρες φορτοεκφορτώσεως εμπορευμάτων στην αγορά, οι οδηγοί σφυρίζουν αδιάφορα και παρά τα κορναρίσματα δημιουργούνται ουρές πίσω τους, και αυτοί εξακολουθούν να κάνουν τη δουλειά τους ενώ εκνευρισμένοι και όσοι προκαλούν εκνευρισμό δημιουργούν μια άκρως «πολιτισμένη» εικόνα στο κέντρο της Ξάνθης! Θα εφαρμόσει άραγε κανείς τους νόμους ή απλά ο καθένας θα κάνει του κεφαλιού του; (Γιατί δεν γίνονται τα δέοντα από την Τροχαία της Ξάνθης;).

Σχετικά Άρθρα