Γενική

Διακοπές και εθελοντισμός

Από τα ΕΛΤΑ και τη Γ.Γ. Νέας Γενιάς 1- 31 Ιουλίου ή 3- 31 Αυγούστου

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ενισχύουν μέσω του προγράμματος τους ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, την εθελοντική προσφορά νέων ηλικίας 18- 25 ετών.
Είσαι νέος; Έχεις όρεξη για διακοπές και εθελοντική εργασία στα Ελληνικά νησιά και στις τουριστικές περιοχές της Ελλάδας ;
Δήλωσε συμμετοχή τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται καθημερινά ΜΟΝΟ ΣΤΗ .Γ.ΓΝ.Γ. από Δευτέρα 18/5 έως και Παρασκευή 22/5, με τους παρακάτω τρόπους:
• Παρουσία του εθελοντή (Γ.Γ.Ν.Γ. γραφείο 135, Αχαρνών 417) από 8:00 έως 14:30.
• Με Fax ( 210 2599405 και 210 2599435) όλο το 24ωρο από 18/5 στις 8:00 έως και 22/5 στις 14:30
• Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e- mail: [email protected]) όλο το 24ωρο από 18/5 στις 8:00 έως και 22/5 στις 14:30.
Αιτήσεις εκτός των παραπάνω ημερομηνιών δεν θα γίνονται δεκτές.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΕΝΤΥΠΑ
Δ/νση Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών- Τμήμα Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων της ΓΓΝΓ- Τηλ. 210- 2599431- 4.
Κέντρα Πληροφόρησης Νέων σε όλη την Ελλάδα.
INTERNET- www.neagenia.gr
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Νέοι Έλληνες πολίτες ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε., κάτοικοι Ελλάδας, ηλικίας 18- 25 ετών (να έχουν γεννηθεί από το 1984 μέχρι και 30/5/1991).
2. Να έχουν Απολυτήριο Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.
3. Να γνωρίζουν σε καλό επίπεδο μία τουλάχιστον γλώσσα της Ε.Ε. (κυρίως Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ξένης γλώσσας:
Lower του Βρετανικού Συμβουλίου ή της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης
Γαλλικό δίπλωμα Delf 1 του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα
Grundstufe από το Goethe Institute
Για τις υπόλοιπες γλώσσες δίπλωμα αντίστοιχου επιπέδου
Πιστοποιητικό του ΥΠΕΠΘ επιπέδου Β2
Πιστοποιητικό ελληνομάθειας (για τους υπηκόους χωρών της Ε.Ε.).
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων θα γίνει δημόσια κλήρωση (η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί) των αιτήσεων στην οποία θα κληρωθεί η σειρά προτεραιότητας. Με βάση τη σειρά αυτή είτε θα καταλαμβάνει μία θέση ο εθελοντής είτε θα μένει ως αναπληρωματικός με βάση τις δύο προτιμήσεις του που θα έχουν συμπληρωθεί στην αίτηση του. Στο site της Γ.Γ.Ν.Γ. θα υπάρχει ενημέρωση για τους εθελοντές οι οποίοι δεν θα μπορούν να παραστούν στην κλήρωση.
Οι εθελοντές που θα έχουν καταλάβει θέση κατά την κλήρωση υποχρεούνται εντός τριών ημερών να καταθέσουν στη Γ.Γ.Ν.Γ. τα παραπάνω δικαιολογητικά είτε με ίδια παρουσία (Δ/νση Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης, Τμήμα Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων Νεολαίας Αχαρνών 417 γραφείο 135), είτε στα fax 210 2599435, 210 2599405 ή με τις ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.. Η μη έγκαιρη κατάθεση των δικαιολογητικών συνεπάγεται αυτόματα την αντικατάστασή τους με τον πρώτο αναπληρωματικό.

Σχετικά Άρθρα