Γενική

Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜ- Θ στις εναρκτήριες συναντήσεις των έργων CHORD και SHIFT

Στις 28- 29/04/2009 η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης συμμετείχε, στη Βαλένθια της Ισπανίας, στις εναρκτήριες συναντήσεις των εγκεκριμένων έργων «Cultural Heritage: exploiting Opportunities for Rural Development / CHORD» και «Sustainable Tourism In Fragile Territories / SHIFT», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Εδαφικής Συνεργασίας MED.
Ειδικότερα, βασικός σκοπός του έργου CHORD είναι η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω καινοτομικών πόλων πολιτιστικών υπηρεσιών, ενώ το έργο SHIFT θα επικεντρωθεί στην εκμετάλλευση του τοπικού πλεονεκτήματος των νησιωτικών και ευαίσθητων παράκτιων περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές και πολιτιστικές πηγές τους.
Και τα δύο έργα σκοπεύουν να ενθαρρύνουν την εμπλοκή των τοπικών φορέων σε ένα μεταβιβάσιμο μοντέλο ποιότητας των πολιτιστικών και τουριστικών υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό, μετά τις Επιτροπές Καθοδήγησης των έργων που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους 2 μήνες, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης θα οργανώσει σεμινάρια για την ενημέρωση και εμπλοκή των τοπικών φορέων στις δράσεις των έργων.
Τα δύο έργα έχουν διάρκεια από 4/2009 έως 9/2011 και περιλαμβάνουν εταίρους από την Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία και Γαλλία.

Σχετικά Άρθρα