Γενική

Εγκρίθηκαν 16 επενδύσεις για την Περιφέρεια ΑΜ- Θ

Συνεδρίαση Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04

Υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ. Δημήτρη Σταμάτη, συνεδρίασε στην Κομοτηνή, η Γνωμοδοτική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, η οποία εξέτασε συνολικά 33 θέματα αρμοδιότητας της, που αφορούσαν υπαγωγές, ολοκληρώσεις επενδύσεων και ανακλήσεις αποφάσεων υπαγωγής.
Ειδικότερα η Γνωμοδοτική Επιτροπή ενέκρινε 16 αιτήσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παραπάνω Νόμου που αφορούν την ίδρυση-επέκταση ή εκσυγχρονισμό διαφόρων επιχειρήσεων χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας , με συνολικό κόστος 15 εκατ. ευρώ, ύψος επιχορήγησης 8 εκατ. ευρώ και τη δημιουργία 29 νέων θέσεων εργασίας.
Αναλυτικότερα δυο υποθέσεις ανεβλήθησαν προκειμένου να προσκομισθούν πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις επί των αιτημάτων τους.
Αποφασίστηκε επίσης η ολοκλήρωση και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 5 επιχειρήσεων για τις οποίες το ποσό της επιχορήγησης (για καταβολή) θα κυμανθεί πέριξ των 1,5 εκατ. ευρώ. Περαιτέρω αποφασίστηκε η ανάκληση 4 υποθέσεων λόγω μη τήρησης των όρων των αποφάσεων υπαγωγής τους.
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜ- Θ κ. Δημήτρης Σταμάτης σε δηλώσεις του, μετά την ολοκλήρωση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, τόνισε τα ακόλουθα:
«Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση των επιχειρήσεων της περιοχής και για ενεργή συμβολή στην ανάπτυξη, υλοποιεί με ταχύτατους ρυθμούς τον Αναπτυξιακό Νόμο. Με αυτή την Συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ολοκληρώθηκε η εξέταση όλων των αιτημάτων που είχαν υποβληθεί μέχρι και τις 13.03.09 για υπαγωγή τους στον Αναπτυξιακό Νόμο, ενώ ταυτόχρονα η διαρκής ροή χρηματοδοτήσεων των ενταγμένων επιχειρήσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της οικονομικής συγκυρίας που διανύουμε. Αξίζει τέλος να σημειώσω ότι από τις αρχές του έτους 2009 μέχρι και σήμερα (4 μήνες) τα ποσά των επιχορηγήσεων του αναπτυξιακού Νόμου που δόθηκαν για τις επιχειρήσεις ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια ευρώ, και μάλιστα δόθηκαν πολύ έγκαιρα και σε πολλές περιπτώσεις πριν το Πάσχα, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες τους».

Σχετικά Άρθρα