Γενική

Το συζητάει

Από τις πιο σοβαρές παρουσίες μεταξύ όλων των πτερύγων του νομαρχιακού συμβουλίου ο Παναγιώτης Ταρενίδης. Παλιά καραβάνα στην πολιτική, ξέρει να χειρίζεται συζητήσεις, να αποφεύγει τις κακοτοπιές, να κρατάει το επίπεδο και να επιτυγχάνει συναίνεση. Και το σκοπό του κάθε φορά. Σε σχέση πάντως με την πρόταση που έχει από τοπικά στελέχη του Τοπείρου και της Σταυρούπολης να αναλάβει αρχηγός κοινού συνδυασμού στο νέο Καποδιστριακό δήμο (αν και όποτε αυτός γίνει) δεν λέει όχι. Το συζητάει. (Εξάλλου είναι από τους πολιτικούς που ξέρουν καλά και την ορεινή περιοχή και τον πεδινό δήμο).

Σχετικά Άρθρα