Γενική

Θα φιλοξενηθούν ξένοι μαθητές και δάσκαλοι

Το δημοτικό σχολείο του Πετεινού συμμετέχει στο πρόγραμμα «Comenius»

Την ερχόμενη Τρίτη 5 Μαΐου θα έρθει στην περιοχή μας αντιπροσωπεία μαθητών και δασκάλων, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Comenius». Οι μικροί μαθητές θα φιλοξενηθούν σε σπίτια οικογενειών από τον οικισμό του Πετεινού, οι οποίες έχουν παιδιά στο δημοτικό σχολείο, ενώ οι δάσκαλοι τους θα διαμείνουν σε ξενοδοχείο της περιοχής.
Πρόκειται για το γνωστό πρόγραμμα «Comenius» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι μία σύμπραξη μεταξύ των σχολείων της γηραιάς ηπείρου και αφορά στη συνεργασία των σχολείων σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Γενικοί στόχοι της δράσης COMENIUS είναι η βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της, ιδίως μέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων και της συμβολής στη βελτίωση της επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται άμεσα στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, καθώς και η προαγωγή της εκμάθησης γλωσσών και της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης.
Το δημοτικό σχολείο Πετεινού συμμετέχει στο πρόγραμμα με το θέμα: «Πες στον κόσμο για τη χώρα σου». Οι μαθητές και οι δάσκαλοι που θα επισκεφθούν το σχολείο Πετεινού, έρχονται από 5 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες συμμετέχουν με 6 σχολεία.
Κυριακή Τσιφτσίδου: «Το πρόγραμμα δίνει πολλές δυνατότητες τόσο στους μαθητές, όσο και στους εκπαιδευτικούς»
Η δράση «Comenius» συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασής της μέσω, της προαγωγής της διακρατικής συνεργασίας και των ανταλλαγών μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων και ιδρυμάτων κατάρτισης εκπαιδευτικών, της ενθάρρυνσης των καινοτομιών στις παιδαγωγικές μεθόδους και τα παιδαγωγικά υλικά, της προαγωγής της διακρατικής διάδοσης της καλής πρακτικής και των καινοτομιών στον τομέα της διοίκησης σχολικών ιδρυμάτων, της ανάπτυξης και διάδοσης μεθόδων καταπολέμησης του εκπαιδευτικού αποκλεισμού και της σχολικής αποτυχίας, της προώθησης της ενσωμάτωσης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και της προαγωγής των ίσων ευκαιριών σε όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς, καθώς και της προαγωγής της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφόρησης και της επικοινωνίας στη σχολική εκπαίδευση και στην κατάρτιση του προσωπικού που απασχολείται στον εν λόγω εκπαιδευτικό τομέα.
Η υπεύθυνη του προγράμματος στο δημοτικό σχολείο Πετεινού Κυριακή Τσιφτσίδου, μιλώντας στην «XANTHINEWS», ανέφερε τη σημασία της δράσης, καθώς και τι αποκομίζουν τα παιδιά από αυτήν: «Γνωρίζουμε τον πολιτισμό, τη χώρα, τις συνήθειες, άλλων κατοίκων του πλανήτη μας. Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς να ασχοληθούνε με την τεχνολογία, τους υπολογιστές και την ξένη γλώσσα και γενικότερα «ανοίγουμε» τα σχολεία μας στην κοινωνία, ερχόμενοι πιο κοντά με άλλες κοινωνίες» και τόνισε «μας κάνει πιο «ανοιχτούς», μπορούμε να δώσουμε και να πάρουμε».

Νίκος Βιδάλης

Σχετικά Άρθρα