Γενική

Όσα θέλει μία Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Οι Πολίτες για την Αλλαγή ενημερώνουν ενόψει της συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής

Εν όψει της συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής της Δευτέρας οι Πολίτες για την Αλλαγή προχώρησαν σε ένα συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα γύρω από τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με τις αντίστοιχες, πάντα, αναγκαίες παραπομπές και κατευθύνσεις διαδικτυακής πλοήγησης για κάθε συμπολίτη μας που ενδιαφέρεται να διερευνήσει περαιτέρω το αντικείμενο:
«Αντί, λοιπόν, τινός αφοριστικού «o tempora o mores!» ας δούμε ποια είναι αυτή η …«κυρία», η επονομαζόμενη «Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», εν συντομία «ΣΔΙΤ» και πώς μπορούμε να τη φέρουμε στα καθ ημάς:
«Βαφτίστηκε» έτσι με το Νόμο 3389/05 και επιχειρεί να συνδέσει το δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα στην κατασκευή έργων. Σύμφωνα με την πληροφορία που αντλούμε από την αυτόνομη ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ (www.sdit.mnec.gr/el) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, μία Σύμπραξη μπορεί ν αφορά μεγάλα αλλά μπορεί ν αφορά και μικρά έργα ενώ συμπράττοντες φορείς στην κατασκευή ενός έργου μπορεί να είναι και ΟΤΑ με μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τους ανηρτημένους, στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων, πίνακες, η γεωγραφική κατανομή εγκεκριμένων έργων ΣΔΙΤ φέρει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2 η στη σειρά με 14 έργα συνολικού προϋπολογισμού 203 εκατ. ευρώ, μετά από την Κεντρική Μακεδονία που έχει 24 έργα ύψους 1,3 δισεκατ. ευρώ. Ακολουθούν οι Περιφέρειες: Αττικής (12 έργα προϋπολογισμού 810 εκατ. ευρώ, Πελοποννήσου (11έργα ύψους 240 εκατ. ευρώ), Ηπείρου (9 έργα ύψους 171,5 εκατ. ευρώ), Δυτικής Ελλάδος (8 έργα ύψους 163 εκατ. ευρώ), Ιονίων Νήσων (8 έργα ύψους 55 εκατ. ευρώ), Δυτικής Μακεδονίας (5 έργα ύψους 115 εκατ. ευρώ), Θεσσαλίας (4 έργα ύψους 136 εκατ. ευρώ), Κρήτης (3 έργα ύψους 73 εκατ. ευρώ), Στερεάς Ελλάδος (2 έργα ύψους 36 εκατ. ευρώ), Βορείου Αιγαίου (1 έργο ύψους 20 εκατ. ευρώ) και Νοτίου Αιγαίου (1 έργο ύψους 9 εκατ. ευρώ).
Τομείς στους οποίους υλοποιούνται έργα ΣΔΙΤ είναι οι εξής: Άμυνα, Ανταποδοτικά Έργα Δήμων, Λιμενικές Υποδομές, Μεταφορές, Παιδεία, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών, Υγεία.
Πού θα τη βρείτε
Γενικές πληροφορίες αλλά και λεπτομέρειες (Νομικά Θέματα, Χρηματοοικονομικά, Τεχνικά, Διαδικασίες, Γενικές Πληροφορίες) για ΣΔΙΤ μπορείτε να δείτε στις σελίδες του Συνοπτικού Οδηγού και του Εγχειριδίου Συμπράξεων που καλύπτουν ζητήματα σχετικά με τη γενικότερη φύση του θεσμού, το νομικό πλαίσιο που τις διέπει, τον τρόπο και το μηχανισμό χρηματοδότησής τους και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου ένα έργο ή μία υπηρεσία να ενταχθεί στο σύστημα αυτό».

Σχετικά Άρθρα