Γενική

Πετύχαμε τον στόχο μας περί διασφάλισης υγείας των κατοίκων

Υγειονομική επιθεώρηση στη Γενισέα μετά από δημοσίευμα της XanthiNews περί χαβούζας στο κέντρο της- Τι αναφέρεται στο έγγραφο της Δημόσιας Υγείας

Τις αρμόδιες αρχές κινητοποίησε το σχόλιο της εφημερίδας μας περί χαβούζας στο κέντρο της Γενισέας και ειδικότερα μας κοινοποιήθηκε από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έγγραφο με αποδέκτες τον Δήμο Βιστονίδας και το Αστυνομικό Τμήμα Γενισέας, όπου αναφέρεται ότι διενεργήθηκε υγειονομική επιθεώρηση και διαπιστώθηκε ότι αρκετά σπίτια του οικισμού διαθέτουν στο κανάλι τις αποχετεύσεις τους και άλλες ακαθαρσίες.
Γι αυτό η υπηρεσία ζητά να αποσυνδεθούν οι παράνομες συνδέσεις λυμάτων κατοικιών του οικισμού και οι ιδιοκτήτες αυτών να κατασκευάσουν βόθρους ώστε να σταματήσει η ρύπανση του περιβάλλοντος και η ύπαρξη ανθυγιεινών εστιών στην περιοχή και ο Δήμος να προβεί στο καθαρισμό του καναλιού από τις ακαθαρσίες.
Μετά από την ανταπόκριση της αρμόδιας υπηρεσίας στο δημοσίευμα, η εφημερίδα μας εκφράζει την ικανοποίηση της καθώς πέτυχε τον στόχο της για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας των κατοίκων του Δήμου Βιστονίδας. Ελπίζουμε ότι θα γίνουν οι ανάλογες ενέργειες όπως συστήνεται στο δημόσιο έγγραφο. Αναμένουμε τις εξελίξεις…
Σας παραθέτουμε το δημοσίευμα μας και το έγγραφο της Δημόσιας Υγείας:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ XANTHINEWS
Χαβούζα στο κέντρο της Γενισέας
Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες για το κανάλι της Γενισέας το οποίο έχει γίνει πραγματική χαβούζα. Οι περίοικοι διαμαρτύρονται ότι το κανάλι δεν έχει νερό και ότι βρομάει κάθε μέρα και περισσότερο. Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βιστονίδας το πρόβλημα δημιουργήθηκε μετά τα έργα αναδασμού στην περιοχή και εντάθηκε όταν κάτοικοι της περιοχής άρχισαν να ρίχνουν μέσα στο κανάλι τα λύματα από τα σπίτια τους. Το κανάλι είναι ανοικτό και διατρέχει όλο το χωριό, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα ακόμη και για την ίδια την υγεία των κατοίκων. (Καλό θα ήταν να επιληφθεί του θέματος η διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας αλλά και συνεργεία του Δήμου ώστε και να καθαριστεί αλλά και να λειτουργεί από εδώ και πέρα σωστά και χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές).
ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
«ΘΕΜΑ: Διάθεση λυμάτων σε κανάλι όμβριων του οικισμού Γενισέας.
ΣΧΕΤ : α)Το υπ αριθ. πρωτ. 1008/10/1/30.03.2009 έγγραφο Αστυνομικού Τμήματος Γενισέας σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας.
β)Το υπ αριθ. πρωτ. 15729/8.04.2009 έγγραφο Γενικής Δ/νσης Ν.Δ. Ξάνθης αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας «XANTHI ΝΕWS»
γ) Η από 13.04.2009 Έκθεση Υγειονομικής Επιθεώρησης.
Σε συνέχεια ανωτέρω α και β σχετικών εγγράφων αναφορικά με την διάθεση λυμάτων κατοικιών και λοιπών ακαθαρσιών στο διερχόμενο κανάλι όμβριων εντός του οικισμού Γενισέας με αποτέλεσμα την πρόκληση ρύπανσης και δημιουργία ανθυγιεινών εστιών, υπάλληλοι της υπηρεσίας μας διενήργησαν Υγειονομική Επιθεώρηση.
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι αρκετά σπίτια του οικισμού διαθέτουν στο ανωτέρω κανάλι τις αποχετεύσεις τους καθώς και άλλες ακαθαρσίες σύμφωνα με την ανωτέρω γ) σχετική έκθεση.
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και τη σχετική Νομολογία, οι Δήμοι και Κοινότητες έχουν υποχρέωση να μεριμνούν για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος , να ελέγχουν τα υγρά, στερεά και αέρια απόβλητα και να λαμβάνουν τα πλέον πρόσφορα μέτρα προς αποτροπή της ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος.
Γι αυτό παρακαλούμε όπως φροντίσετε λόγω αρμοδιότητας σύμφωνα με τα ανωτέρω, α) να αποσυνδεθούν οι παράνομες συνδέσεις λυμάτων κατοικιών του οικισμού και παράλληλα οι ιδιοκτήτες αυτών να υποχρεωθούν στην κατασκευή υπεδάφιων συστημάτων (βόθρους) για την διάθεση των λυμάτων τους ώστε να σταματήσει η ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και παράλληλα η ύπαρξη ανθυγιεινών εστιών στη περιοχή και β) να προβείτε στο καθαρισμό του καναλιού από τα κόπρανα και λοιπές ακαθαρσίες ενημερώνοντας την υπηρεσία μας για τις ενέργειες σας.
Συνημμένα: Η γ) σχετική Έκθεση Υγειονομικής Επιθεώρησης».

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ανδρέας Νεάρχου

Σχετικά Άρθρα