Γενική

Κάνει λόγο για απραξία, παραλείψεις, παρατυπίες

Δήλωση επικεφαλή της αντιπολίτευσης του Δήμου Τοπείρου Γ. Παυλακάκη κατά του Δημάρχου Σ. Χατζηευαγγέλου

«Για απραξία, παραλείψεις, παρατυπίες και ανεπάρκεια του Δημάρχου κ. Χατζηευαγγέλου για την εκπροσώπηση και την υποστήριξη των δικαιωμάτων του Δήμου Τοπείρου», μίλησε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ενωτικό Δημιουργικό Όραμα- Ε.Δ.Ο» του Δήμου Τοπείρου Γιώργος Παυλακάκης σε δήλωση του. Ειδικότερα ανέφερε:
«Η συμπεριφορά του Δημάρχου κ. Χατζηευαγγέλου κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δήμου Τοπείρου, ο τρόπος ενεργειών, η αδράνεια και η αταξία, οι ανακολουθίες και οι αντιφάσεις, οι αοριστίες και οι ασάφειες, η αδιαφάνεια και η αδιαφορία, η απρέπεια και η προκλητικότητα του κ. Χατζηευαγγέλου αλλά και η σύγχυση που έχει, ή προβάλλει ότι έχει, ή προσπαθεί να δημιουργήσει, επιβεβαιώνει ότι όχι μόνον είναι ανεπαρκής για Δήμαρχος, αλλά η Διοίκησή του μπορεί να καταστεί και επιβλαβής για τον Δήμο.
1). Διότι δεν είπε τίποτα για την ταμπακέρα και απέφυγε με κάθε τρόπο να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα.
2). Διότι δικαιολογούμενος ενώ ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος δεν γνώριζε για την απαλλοτρίωση και δικάστηκε ερήμην, εν τούτοις προκύπτει από την δικαστική απόφαση ότι έγινε γνωστοποίηση- κοινοποίηση- τοιχοκόλληση στον Δήμο Τοπείρου για την απαλλοτρίωση και όφειλε να γνωρίζει και έπρεπε να είναι παρών στο Δικαστήριο.
3). Διότι ενώ ισχυρίσθηκε ότι η υπόθεση ανατέθηκε σε εξωτερικό δικηγόρο και όχι στον νομικό σύμβουλο του Δήμου για την αντιμετώπιση «έκτακτης ανάγκης», εν τούτοις δεν είναι δυνατόν να μιλάει για «έκτακτη ανάγκη» αφού η υπόθεση για την αποζημίωση εκδικάσθηκε τον Φεβρουάριο του 2007 και ο ίδιος ο κ. Χατζηευαγγέλου αδιαφόρησε επί δύο (2) χρόνια, και ο Δήμος δικάστηκε ερήμην.
4). Διότι δεν απαντά που βρισκόταν ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή επί δύο χρόνια και για ποιους λόγους αδιαφόρησε για τα συμφέροντα του Δήμου, ενώ υπάρχει νομικός σύμβουλος του Δήμου με έμμισθη σχέση (με πάγια αντιμισθία).
5). Διότι, αντιφάσκοντας ο κ. Χατζηευαγγέλου, ενώ αφήνει να εννοηθεί ότι η υπόθεση ανατέθηκε σε εξωτερικό δικηγόρο από παλιά, εν τούτοις όμως δεν εξηγεί γιατί έγινε αυτό και γιατί τότε δεν έφερε το θέμα ενωρίτερα σε αρμόδιο όργανο του Δήμου όπως υποχρεούτο και γιατί δεν τήρησε την νόμιμη διαδικασία.
6). Διότι ενώ δικάστηκε ερήμην ο Δήμος και δεν παρέστη ούτε με τον νομικό σύμβουλο, ούτε με άλλους δικηγόρους για να αγωνισθεί για την αποζημίωση του Δήμου, από την απαλλοτρίωση, εν τούτοις ο κ. Χατζηευαγγέλου όρισε με συμβολαιογραφικό έγγραφο την 04- 02- 2009 δύο πληρεξούσιους δικηγόρους, έναν από την Ξάνθη και έναν μάλιστα από την Αλεξανδρούπολη (γιατί 😉 για να εισπράξουν για λογαριασμό του Δήμου Τοπείρου, το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούται ο Δήμος Τοπείρου και δεν εξηγεί πως και γιατί το έπραξε χωρίς να έχει καμιά εξουσιοδότηση προς τούτο από αρμόδιο όργανο του Δήμου Τοπείρου.
7). Διότι δεν εξηγεί ο κ. Χατζηευαγγέλου γιατί κάλεσε την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Τοπείρου στις 06- 02- 2009, να τον εξουσιοδοτήσουν για την απαλλοτρίωση, ενώ ήδη την 04- 02- 2009 είχε ορίσει μόνος του με συμβολαιογραφικό έγγραφο δύο (2) πληρεξουσίους δικηγόρους, χωρίς κανένας απ αυτούς να είναι νομικός σύμβουλος του Δήμου Τοπείρου και μ αυτό το πληρεξούσιο είχαν εισπραχθεί τα χρήματα των 900.191,55 ευρώ.
8). Διότι ενώ λέει ότι ο εξωτερικός δικηγόρος «ανέλαβε με δική του πρωτοβουλία και διεκπεραίωσε το σύνολο του χειρισμού για τον προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδος» πράγμα που όμως δεν είναι επιτρεπτό εν τούτοις δεν είναι ούτε αλήθεια γιατί προκύπτει από την δικαστική απόφαση (100/2007) ότι καμία πρωτοβουλία δεν αναλήφθηκε και από κανέναν για τον προσδιορισμό του ύψους της αποζημίωσης του Δήμου Τοπείρου και ο Δήμος από παραλείψεις του δεν εκπροσωπήθηκε καθόλου- ούτε είχε δικηγόρο κατά την δίκη αυτή.
9). Διότι αν και τον κατήγγειλαν εντός της αίθουσας συνεδριάσεως τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής Μίχογλου Θωμάς και Μακρίδης Κων/νος ότι τους παραπλάνησε και πήρε την σύμφωνη γνώμη για να διεκπεραιώσει την διαδικασία της απαλλοτρίωσης, εν τούτοις ο κ. Χατζηευαγγέλου τήρησε «σιγή ιχθύος».
10). Διότι δεν απάντησε όπως όφειλε, στο Δημοτικό Συμβούλιο στις ερωτήσεις και μας παραπέμπει σε νομικές υπηρεσίες του Δήμου και σε δικηγορικά γραφεία».

Σχετικά Άρθρα