Γενική

Blog για τους φίλους του ιδρύματος θρακικής τέχνης και παράδοσης Κομοτηνής

Επειδή η επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι απελπιστικά μονόδρομη δημιουργήθηκε ο χώρος: http://filoidrymatoskomotini.blogspot.com για τους φίλους του ιδρύματος θρακικής τέχνης και παράδοσης της Κομοτηνής, όπου ο καθένας θα μπορεί να θέτει τις απόψεις του είτε για τα τρέχοντα του Συλλόγου, είτε για τα τρέχοντα της πόλης μας γενικότερα.
«Η επαφή είναι άμεση και η γνωριμία σίγουρα μόνο θετικά μπορεί να επηρεάσει την ομάδα και ελπίζουμε την ίδια την πόλη που ζούμε.
Λειτουργούμε ως ενεργοί πολίτες, αρχικά σε ένα δικτυακό τόπο και κατόπιν σε όσα συμβαίνουν γύρω μας, με ένα (τουλάχιστον) κοινό σημείο να μας ενώνει:το ενδιαφέρον για την τέχνη, την παιδεία, τον πολιτισμό», αναφέρει η κ. Πέρσα Μαμούκαρη από τον Σύλλογο Φίλων του ιδρύματος.

Σχετικά Άρθρα