Γενική

Ουδείς λόγος για κίνητρα στις νέες οικογένειες

Απαντήσεις Υπουργείων Οικονομίας- Οικονομικών και Απασχόλησης για ενίσχυση οικογενειακού θεσμού

Συνοπτικά οι απαντήσεις των Υπουργείων Οικονομίας- Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σε σχετική ερώτηση του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ξάνθης κ. Παναγιώτη Σγουρίδη που αφορούσε στην παροχή κινήτρων για την ενίσχυση του οικογενειακού θεσμού και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας δόθηκαν από το γραφείο του βουλευτή. Από τις επί μέρους απαντήσεις του κάθε συνερωτώμενου Υπουργείου προκύπτουν τα παρακάτω:
«Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών: Το θέμα της αναπροσαρμογής της οικογενειακής παροχής των υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., θα εξεταστεί σε μελλοντική αναμόρφωση του μισθολογίου. Καμία αναφορά σε άλλα κίνητρα πλην του οικογενειακού επιδόματος.
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: Με την γνωστή πομπώδη μεγαλοστομία της η κ. Υπουργός αποποιείται αρμοδιοτήτων για την ουσία των ερωτημάτων που θέσαμε, περιοριζόμενη στην απαρίθμηση των διαδικασιών για την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με βάση τις οποίες προσδιορίζεται η επιδοματική πολιτική στον εργασιακό χώρο. Προφανώς θεωρεί ότι η παροχή κινήτρων για την ενίσχυση των νέων οικογενειών δεν εντάσσεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου που προΐσταται πολιτικά ή δεν αποτελεί μέτρο «κοινωνικής προστασίας»».

Σχετικά Άρθρα