Γενική

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΕ- ΗΠΑ

Είχαμε σήμερα μία χρήσιμη, πολύ εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Προέδρου των ΗΠΑ, κ. Barack Obama.
Αυτή η συνάντηση, στη συγκεκριμένη οικονομική και διεθνή συγκυρία, είχε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ιδιαίτερη σημασία, διότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι μεγάλες, πολύ μεγάλες, ώστε μόνον από κοινού μπορεί η διεθνής κοινότητα να τις αντιμετωπίσει. Είναι εξάλλου δεδομένες οι κοινές αξίες Ευρώπης και Αμερικής, αλλά και το ειδικό βάρος τους στην παγκόσμια σκηνή, ενώ συγκρατούμε με ιδιαίτερη προσοχή την έμφαση που δίνει η νέα αμερικανική κυβέρνηση στη διεθνή συνεργασία και στο διάλογο.
Ειδικότερα, συζητήσαμε τα προβλήματα της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου κάνοντας μια συνολική θεώρησή τους. Διαπιστώνεται πλέον σύγκλιση απόψεων ως προς το ότι η στρατιωτική και μόνον αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως η τρομοκρατία, δεν αρκεί. Αυτό είναι επί χρόνια η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά της Ελλάδος.
Συζητήθηκε, στο πλαίσιο της γενικότερης διεθνούς κατάστασης, η σημασία των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανάγκη στήριξης της ευρωπαϊκής προοπτικής όλων των χωρών της περιοχής, σε συνδυασμό βέβαια με την ανάγκη να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις εκ μέρους τους. Οι χώρες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ελληνική οικονομία, αφού αποτελούν πηγή εξαγωγών και προορισμό επενδυτικής δραστηριότητας.
Σε ό,τι αφορά στη διεθνή οικονομική κρίση, αξιολογήσαμε τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν σε όλες τις χώρες και την αποτελεσματικότητα των οικονομικών πολιτικών για την αντιμετώπισή τους. Επισημάνθηκε η ανάγκη διεθνούς συνεργασίας, τόσο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στο επίπεδο διεθνών διασκέψεων, όπως το G20. Είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν κάποιες διαφορές απόψεων μεταξύ των κρατών για το μέγεθος της οικονομικής παρέμβασης και συγκεκριμένα της δημοσιονομικής παρέμβασης. Αυτό δεν είναι έκπληξη, αφού οι διάφορες χώρες ξεκινούν με διαφορετικές συνθήκες και έχουν διαφορετική δημοσιονομική ιστορία. Όμως, να τονίσω ότι είναι σημαντικό ότι όλοι κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση και έχουμε ποιοτικά τους ίδιους στόχους. Από αυτή την άποψη, το G20, και βεβαίως η ΕΕ, στέλνουν τα σωστά μηνύματα και συμβάλλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους πολίτες και τις αγορές. Ο κύριος στόχος όλων μας είναι η πραγματική οικονομία, η προστασία της απασχόλησης, η προστασία των εισοδημάτων.
Συζητήσαμε ακόμη το θέμα της ενέργειας και των κλιματικών αλλαγών. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω εκ μέρους και των 27 κρατών-μελών στο θέμα αυτό. Υποστήριξα με σαφήνεια την ενεργειακή πολιτική και τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθύμισα την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ανάπτυξη εναλλακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον, πηγών της. Επανέλαβα ότι, εφόσον θα χρειαστούμε για πολύ καιρό ακόμα εισαγωγή ενέργειας, θα πρέπει να φροντίζουμε και τη διαφοροποίησή της, τόσο σε επίπεδο πηγών όσο και σε επίπεδο αγωγών. Η περαιτέρω διασύνδεση των αγωγών, ιδίως μεταξύ των κρατών-μελών, αποτελεί υψηλής στρατηγικής σημασίας στόχο.
Αναφέρθηκα σε σειρά μεγάλων κοινοτικών έργων και υπογράμμισα την ανάγκη της στενής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ και στο πεδίο αυτό. Σημείωσα την σημασία που αποδίδουμε στην αλλαγή της στάσης της νέας αμερικανικής κυβέρνησης ως προς την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τόνισα ότι είναι ανάγκη να καταλήξουμε σε συμφωνία στην Κοπεγχάγη, στο τέλος του 2009, η οποία βεβαίως θα περιλαμβάνει και συγκεκριμένα μέτρα υποστήριξης των αναπτυσσομένων χωρών.
Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ατμόσφαιρα συνεργασίας που επικράτησε σε όλη τη διάρκεια των συζητήσεων, για τη σύμπτωση απόψεων σε πολλούς τομείς πολιτικής και για την επαναβεβαίωση του ρόλου της διατλαντικής συνεργασίας στην αντιμετώπιση της παρούσης παγκόσμιας κρίσης και των μεγάλων διεθνών προβλημάτων της εποχής μας. Ο κόσμος είναι πολυπολικός, είναι γνωστή η σημασία και άλλων διεθνών παικτών, όπως η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία, αλλά το βέβαιο είναι ότι μία καλή σταθερή, διατλαντική σχέση παραμένει ακρογωνιαίος λίθος για την οικονομική ευημερία, για την ανάπτυξη και την ειρήνη στον κόσμο.

Σχετικά Άρθρα