Γενική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου την Δευτέρα

Με 17 θέματα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου την Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 18.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Εύλαλο (Δημαρχείο). Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Έγκριση α τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2009 του Ν.Π. «Παιδικοί Σταθμοί Δ. Τοπείρου»
2. Συναίνεση για την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης 811,355 τ.μ. στον Α.Σ. Φρούτων και Λαχανικών «Το σπαράγγι της κοιλάδας του ποταμού Νέστου»
3. Ψήφισμα συμπαράστασης για την στήριξη του περιβαλλοντικού έργου «Μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα Ξάνθης, για την αποκατάσταση των υπόγειων υδροφορέων» της Νομαρχίας Ξάνθης.
4. Απόφαση για την συμμετοχή του Δ. Τοπείρου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ν. Ξάνθης
5. Συναίνεση για την ενοικίαση κοινόχρηστης έκτασης 500 τ.μ. στον οικισμό Κυψέλης από την Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Α.Ε. VODAFONE (Θέμα εξ αναβολής).
6. Αποδοχή ποσού αποζημίωσης από απαλλοτριώσεις ακινήτων λόγω κατασκευής ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, ύψους 900.191,55 ευρώ.
7. Τροποποίηση Δημοτικής Οδού Οικισμού Μαγγάνων
8. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2009
9. Τροποποίηση Πίνακα ΘΗΣΕΑΣ
10. Έγκριση της μελέτης «Καθαρισμός- επισκευή Τσιμενταύλακα και διάνοιξη Τάφρου, προϋπολογισμού 45.000 ευρώ.
11. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστική Παραλαβής των έργων:
Α. Τσιμεντόστρωση Ανοιχτού Οχετού στον Οικισμό Μέλισσας
Β. Συντήρηση- Επισκευή Τουαλετών Δ.Σ. Μαγγάνων
12. Αποδοχή Χρηματοδότησης από το Επιχ. Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»:
Α. ποσού 170.000 ευρώ για «Προμήθεια Πολυμηχανήματος»
Β. ποσού 195.000 ευρώ για «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού»
13. Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς- αθλητικούς συλλόγους- φορείς του Δήμου
14. Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων συνδημοτών
15. Οικονομική ενίσχυση Γυμνασίου Ερασμίου για εκτέλεση εργασιών
16. Απόφαση- πρόταση στη Νομαρχία Ξάνθης για την ένταξη των ακτημόνων παλιννοστούντων οικισμού Αβάτου στους πίνακες εκμίσθωσης κοινόχρηστων και διαθέσιμων εκτάσεων ακτημόνων αγροκτήματος Αβάτου.
17. Απάντηση του Δημάρχου σε ερώτηση συμβούλων της αντιπολίτευσης.

Σχετικά Άρθρα