Γενική

Ωραίος είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Κάνει το ΕΒΕ εκδήλωση για το ΤΕΜΠΜΕ το πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, αλλά δεν χρησιμοποιεί την αίθουσα του επιμελητηρίου της Ξάνθης… Θα χρησιμοποιήσει για την εκδήλωση αυτή την Αίθουσα Ξενία του Ξενοδοχείου ΕΛΙΣΣΩ, του ξενοδοχείου του δηλαδή!!! (Πρόεδρε υπάρχουν και άλλα ξενοδοχεία στην πόλη, που περιμένουν και αυτά λίγη κίνηση, μη το ξεχνάς αυτό!!!).

Σχετικά Άρθρα