Γενική

Ποιος θα επωμιστεί το κόστος και τις συνέπειες;

Νομάρχης Ξάνθης: «Ζητάμε καθαρή θέση από το Υπουργείο Μεταφορών για τα μικτά πρατήρια καυσίμων»

Μετά τα νέα δημοσιεύματα για το υπό ίδρυση και χωρίς άδεια λειτουργίας μικτό πρατήριο καυσίμων, το γραφείο του Νομάρχη Ξάνθης αναφέρει ότι η Δ/νση Μεταφορών Ν.Α. Ξάνθης, μέχρι τώρα, εφάρμοσε κατά γράμμα εντολές, υποχρεωτικά εκτελεστές του Υπουργείου Μεταφορών, παρά τα αντίθετα λεγόμενα και συνεχίζει: «Η παραπομπή της υπόθεσης από τον Υπουργό Μεταφορών στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για νέα γνώμη δε λύνει το πρόβλημα, δεδομένου ότι κανείς δε γνωρίζει ποια θα είναι η νέα απόφαση».
Επίσης το γραφείο του Νομάρχη επισημαίνει: «Η Διεύθυνση Μεταφορών ορθά ζητά, την καθαρή θέση του Υπουργείου Μεταφορών, που έχει την ευθύνη της νομικής και πολιτικής απόφασης, για το εάν θα ισχύουν ή όχι οι σχετικές εκδοθείσες διοικητικές πράξεις, μετά τα νέα δεδομένα».
Και καταλήγει: «Ζητήματα τέτοιας κλίμακας και αντιφατικής ερμηνείας του νόμου δεν θα πρέπει να αφήνονται στην κρίση υπαλλήλων και να βάλλονται οι τελευταίοι πανταχόθεν.
Αναμένουμε άμεσα, καθαρή και οριστική απάντηση από το Υπουργείο».
Στο επείγον έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ξάνθης προς το Υπουργείο Μεταφορών, τονίζονται τα παρακάτω:
«Δεδομένου ότι σε εκτέλεση των ανωτέρω εγγράφων και εγκυκλίων σας, στα οποία είμαστε υπόχρεοι σε συμμόρφωση, έχουν ήδη στηριχθεί και εκδοθεί διοικητικές πράξεις σχετικές με το αντικείμενο, παρακαλούμε να μας καθορίσετε με σαφήνεια το συντομότερο δυνατόν την τύχη αυτών των εκδοθεισών διοικητικών πράξεων καθώς και τις ενέργειες στις οποίες απαιτείται να προβούμε.
Τονίζουμε ότι η αστάθεια και η ασάφεια στην ερμηνεία της ισχύουσας νομοθεσίας, έχει επιπτώσεις σε βάρος των πολιτών και επομένως τίθεται το ερώτημα του ποιος θα επωμιστεί την ευθύνη και το κόστος των συνεπειών αυτών».

Σχετικά Άρθρα