Γενική

Παράταση για χορήγηση νέων αδειών αλιείας

Δόθηκε παράταση στην υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση νέων αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη για αλιεία με δίχτυα και παραγάδια.
(Υ.Α. 173985/19- 12- 08, όπως τροποποιήθηκε από 171514/23- 02- 09).
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ
16/03/2009
Οι άδειες αλιείας θα χορηγηθούν στις παρακάτω κατηγορίες σκαφών:
Για ολικό μήκος 8- 9 μέτρα μέχρι 4,5 GT και ισχύ κινητήρα μέχρι 30 KW
Για ολικό μήκος 9- 10 μέτρα μέχρι 5,5 GT και ισχύ κινητήρα μέχρι 35 KW
Για ολικό μήκος 10- 11 μέτρα μέχρι 6,5 GT και ισχύ κινητήρα μέχρι 40 KW
Για ολικό μήκος 11- 12 μέτρα μέχρι 7,5 GT και ισχύ κινητήρα μέχρι 50 KW
Για ολικό μήκος 12- 15 μέτρα μέχρι 13 GT και ισχύ κινητήρα μέχρι 70 KW
Για ολικό μήκος 15- 18 μέτρα μέχρι 25 GT και ισχύ κινητήρα μέχρι 100 KW
ΠΙΝΑΚΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Αλιείας του Ν.Δ. Ξάνθης- Διοικητήριο- 5ος όροφος- γραφείο 500.

Σχετικά Άρθρα