Γενική

Αλλαγές στα δρομολόγια των αστικών λόγω νέων γραμμών

Μετά την προσθήκη νέων γραμμών του Αστικού ΚΤΕΛ Ξάνθης προς διάφορες κατευθύνσεις, τις αλλαγές στο κέντρο της πόλης και τη μονομερή μετακίνηση της αφετηρίας πίσω από την Δημοτική Αγορά, δημιουργήθηκε μια νέα κατάσταση που έχριζε διορθωτικών παρεμβάσεων.
Με στόχο την κατά το δυνατόν αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, επανακαθορίστηκαν με απόφαση του Νομάρχη Ξάνθης τα δρομολόγια εντός της πόλης, ενώ παράλληλα μετακινήθηκαν και ορισμένες αφετηρίες. Ειδικότερα τα 3 δρομολόγια που εξυπηρετούν το Πανεπιστήμιο δεν διέρχονται πλέον από το κέντρο της πόλης και η αφετηρία της γραμμής 2, προς Καλλιθέα, 49 ημερησίων δρομολογίων, μετακινήθηκε από τη θέση πίσω από τη Δημοτική Αγορά στην οδό 40 Εκκλησιών.
Λόγω του γεγονότος ότι γύρω από τη Δημοτική Αγορά, τη πλατεία Ελευθερίας και επί της πορείας των δρομολογίων πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές συμφορήσεις, στο επόμενο χρονικό διάστημα και στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του Νομάρχη, θα εκδοθεί προς τούτο σχετική απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Παρόλα αυτά παρατηρείται συμφόρηση και λόγω των πολλαπλών σταθμεύσεων.

Σχετικά Άρθρα