Γενική

Αποστολή ΕΒΕ στη Σμύρνη

Στα πλαίσια του Συμφώνου Συνεργασίας το οποίο υπογράφηκε με Επιμελητήρια ξένων Χωρών, το Επιμελητήριο Ξάνθης διοργανώνει την 1 η από μία σειρά επιχειρηματικών αποστολών στην πόλη της Σμύρνης. Η αποστολή θα πραγματοποιηθεί στις 4- 6 Μαΐου 2009 και οι προτεινόμενοι επιχειρηματικοί κλάδοι θα είναι οι ακόλουθοι: Τρόφιμα και Ποτά, Καπνοβιομηχανίες, Έπιπλα, Αλουμίνιο, Χημικά, Τουρισμός. Η επιχειρηματική αποστολή και οι κλάδοι οι οποίοι θα συμμετέχουν θα οριστικοποιηθούν ανάλογα με το ενδιαφέρον το οποίο θα προκύψει από πλευράς επιχειρηματιών. Οι ενδιαφερόμενες να συμμετάσχουν επιχειρήσεις για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Ξάνθης: κα Παναγιώτου Ανθή, 2541022533.

Σχετικά Άρθρα