Γενική

Υπηρεσιακής φύσεως τα θέματα του Νομαρχιακού Συμβουλίου

Ομόφωνα εγκρίθηκαν όλα τα θέματα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ξάνθης που συνεδρίασε προχθές το βράδυ. Τα θέματα ήταν έξι και ήταν υπηρεσιακής φύσεως. Στο πρώτο θέμα που αφορούσε στην έγκριση προγραμμάτων εκτέλεσης Δασικών έργων και εργασιών του 2009 αναφέρθηκε στην εισήγηση του κ. Πετρίδη ότι οι περιοχές παρέμβασης είναι 10: τα δημόσια δασικά συμπλέγματα Δρυμού- Τραχωνίου, Θερμών- Σατρών, Εχίνου, Ωραίου, Μύκης, Ξάνθης- Γαλάνης- Γέρακα, Καλύβας- Μαργαριτίου, Πασχαλιάς, Λιβερών- Κρωμνικού και στην πεδινή περιοχή Ξάνθης ύψους 4.656.612 ευρώ. Οι τομείς δραστηριότητας τους οποίους περιλαμβάνει και στους οποίους αναφέρεται το πρόγραμμα του 2009 είναι: προστασία δασών, αναδασώσεις- φυτώρια, εθνικοί δρυμοί- δασικές αναψυχές, υποβαθμισμένα δάση, δασική οδοποιία, διευθέτηση χειμάρρων- ορεινά υδρονομικά, μελέτες.
Το δεύτερο θέμα ήταν η κατάρτιση του προγράμματος Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων έτους 2009 και ζητήθηκε η έγκριση από τα ταμειακά υπόλοιπα έτους 2008 που ανέρχονται σε 1.495.745,90 ευρώ.
Ο Νομάρχης Ξάνθης κ. Γιώργος Παυλίδης ήταν ο εισηγητής του θέματος που αφορούσε στον πενταετή προγραμματισμό έργων σχολικής στέγης 2008- 2012. Τα έργα είναι: αναστύλωση 1 ου νηπιαγωγείου Ξάνθης, κατασκευή 8 ου νηπιαγωγείου, 14 ου νηπιαγωγείου, 16 ου νηπιαγωγείου, νηπιαγωγείων Σελέρου, Πετεινού, Διομήδειας, Γενισέας, Δροσερού, Μύκης, Εχίνου, Δημαρίου, Σμίνθης, 5 ου Νηπιαγωγείου, 20 ου Δημοτικού Σχολείου, 18 ου Δημοτικού Σχολείου, Δημοτικού Σχολείου Πετεινού, Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας, 16 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, Πρότυπου Δημοτικού Σχολείου, 1 ου Μειονοτικού Σχολείου Κιμμερίων, διθέσιου Μειονοτικού Σχολείου Μάνταινας, διθέσιου μειονοτικού σχολείου Γοργόνας, τετραθέσιου μειονοτικού σχολείου Δημαρίου, Επέκταση Δημοτικών Σχολείων Τοξοτών, Αβδήρων, Πολυσίτου, Μειονοτικού Σχολείου Εχίνου, ανέγερση 8 ου γυμνασίου, μουσικού γυμνασίου λυκείου, 4 ου γενικού λυκείου, ΕΕΕΕΚ Γενισέας, Γυμνασίου Πολυσίτου, Γυμνασίου- Λυκείου Αβδήρων, Γυμνασίου- Λυκείου Κενταύρου, Γυμνασίου Θερμών, Γυμνασίου Σμίνθης, ΕΠΑΑΛ Γλαύκης.
Επίσης, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Νομαρχιακού ΚΕΚ Ξάνθης έτους 2009 και ο απολογισμός του 2008. Τα έσοδα ανέρχονται σε 566.699,69 ευρώ, τα έξοδα σε 528.366,47 ευρώ και το υπόλοιπο- κεφάλαιο σε 38.333,22 ευρώ.
Τέλος ομόφωνα εγκρίθηκαν οι γνωμοδοτήσεις επί των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορούν στην Ανανέωση και Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και αφορά την «εγκατάσταση και λειτουργία κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Ν. Ξάνθης» και για το έργο «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης (αντικατάσταση)», στο αγρόκτημα Δάφνης του Δ. Τοπείρου Ν. Ξάνθης κ. Στέργιο Μπάτζιο. Εισηγητής των θεμάτων ήταν ο αναπληρωτής προϊστάμενος του τμήματος περιβάλλοντος κ. Βασίλειος Βλαχόπουλος.

Σχετικά Άρθρα