Γενική

Πρόβλημα στην θέση φορτοεκφόρτωσης της δημοτικής αγοράς;

Σύμφωνα με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής η Ζώνη φορτοεκφόρτωσης στην Δυτική πλευρά της Δημοτικής Αγοράς, επί της Πεσόντων είναι εκεί που βρίσκεται η αφετηρία των Αστικών, (μία θέση).
Σημείο έντονου προβληματισμού προχθές στην Δημαρχιακή Επιτροπή διότι για κάποιον λόγο και από κάποιους μεταφέρθηκε η ζώνη φορτοεκφόρτωσης στην απέναντι πλευρά του δρόμου ανάμεσα στο πάρκιγκ των αυτοκινήτων.
Προφανώς η μεταφορά της θέσης φορτοεκφόρτωσης είχε κάποια σκοπιμότητα.
Σύμφωνα με την έρευνα μας, η ύπαρξη της ζώνης φορτοεκφόρτωσης σε εκείνο τον χώρο εμποδίζει τα αστικά λεωφορεία στην στάση και στάθμευση.
Θα πρέπει οι Τεχνικές Υπηρεσίες να λάβουν υπ όψη τους όλες τις παραμέτρους εξυπηρέτησης όλων των επαγγελματιών δηλαδή και της Δημοτικής αγοράς αλλά και των οδηγών των Αστικών.

Σχετικά Άρθρα