Γενική

Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

87 θέματα θα συζητηθούν με καυτό περιεχόμενο αρκετά από αυτά

Ημερήσια Διάταξη με 87 θέματα έχει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που προγραμματίστηκε να γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και ώρα 6 το απόγευμα. Από το 25 ο έως το 67 ο τα θέματα αφορούν στις Σχολικές Επιτροπές ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι Προϋπολογισμοί Οικονομικού Έτους 2009 των ΚΑΠΗ, Στέγης Πολιτισμού, Δημοτικού Ραδιοφώνου, Οργανισμού Άθλησης και Βρεφονηπιακών Σταθμών όπως άλλωστε και οι Προγραμματικές Συμβάσεις των παραπάνω Νομικών Προσώπων με ΕΑΠΑΞ και Δήμο. Τέλος, κυριολεκτικά στο τέλος (87 ο στη σειρά) βρίσκεται το «καυτό» θέμα της άρσης απαλλοτρίωσης του «χώρου Δημοτικού Σχολείου» μεταξύ των οδών Βλαχοπούλου- Στρ.Μακρυγιάννη- Σιγάλα. Ο εν λόγω κίνδυνος για τον «απαλλοτριωμένο» πλην ουχί αποζημιωμένο από το Δήμο χώρο αποτέλεσε αντικείμενο: προσφυγής στην Περιφέρεια από τους «Πολίτες για την Αλλαγή» στις 03/07/08, συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 28/07/09 και λήψης ομόφωνης απόφασης για εκ νέου απαλλοτρίωση. Οι δυσμενείς εξελίξεις ωστόσο το φέρνουν και πάλι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος.
Αναλυτικά, η ημερήσια διάταξη:
Έκδοση ψηφίσματος για την επαναλειτουργία του Εργοστασίου Ζάχαρης για παραγωγή Βιοαιθανόλης, Τροποποιήσεις σχεδίου αρχικής σύμβασης προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ. (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία), Απευθείας ανάθεση του έργου: «Διοργάνωση προγράμματος κατάρτισης των υπαλλήλων του Δήμου για την σύνταξη των ετησίων προγραμμάτων δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (άρθρα 203-207 Ν.3463/2006)» στην Αμιγή Επιχείρηση της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης «ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ). (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία), Αποδοχή δωρεάς μετοχών της ΔΙΑΜΑΘ από ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης και συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. (Εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα), Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. (Εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα), Έντοκη κατάθεση χρημάτων του Δήμου Ξάνθης στην «ASPIS BANK» (Εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα), Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας Ξάνθης. (Εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα), Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009 Στέγης Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης «Κων/νος Μπένης». (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης), Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης), Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009 του Οργανισμού Άθλησης Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης), Έγκριση της με αριθμό 2/09 απόφασης του Δ.Σ. των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης η οποία αφορά «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων όλων των ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού ΒΠΣΔΞ οικ. έτους 2009». (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης), Αποδοχή παραίτησης μελών, ορισμός αντικαταστατών και ορισμός Προέδρου του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης), Οικονομική ενίσχυση Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ», Συλλόγου Μπάσκετ ΞΑΝΘΗ Α.Σ., Πολιτιστικού Συλλόγου Ξάνθης «Ο ΜΙΡΜΑΝΗΣ», Ιερού Καθεδρικού Ναού Της Του Θεού Σοφίας. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης), Συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή στην διοργάνωση μαθητικών καλλιτεχνικών αγώνων και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης), Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης, του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ξάνθης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης), Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης, της ΤΕΔΚ και της Ε.Α.Π.Α.Ξ. Α.Ε.- ΟΤΑ. (Εισηγητής Μπαμπάτσος Αθανάσιος), Τακτοποίηση κωδικών αριθμών, υποχρεωτικών δαπανών, κεκλεισμένης χρήσης, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008. (Εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)
Εξειδίκευση και διάθεση πίστωσης για την έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης στα Τοπικά Διαμερίσματα Ευμοίρου και Κιμμερίων στα πλαίσια εορτασμού της 25ης Μαρτίου (Εισηγήτρια Ιακωβίδου Θεοδοσία), Πλήρωση οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού με σειρά προτεραιότητας (Εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη), Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για έκτακτες και εποχιακές ανάγκες έτους 2009 καθώς και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα. (Εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη), Επικαιροποίηση της με αριθμό 138/03 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που αφορά την «Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού & όρων δόμησης για δημιουργία Αθλητικών Χώρων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κιμμερίων». (Εισηγητής Νικόλαος Νικολόπουλος), Τροποποίηση της με αριθμό 54/07 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η οποία αφορά «Ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 1 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα), Τροποποίηση της με αριθμό 62/07 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η οποία αφορά «Ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 9 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα), Τροποποίηση της με αριθμό 64/07 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η οποία αφορά «Ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 11 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα), Τροποποίηση της με αριθμό 87/07 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η οποία αφορά «Ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 14 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα), Τροποποίηση της με αριθμό 268/08 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η οποία αφορά «Ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 4 ου- 6 ου Γυμνασίων Ξάνθης» (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα), Τροποποίηση της με αριθμό 102/07 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η οποία αφορά «Ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 2ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα), Εκλογή Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα), Εκλογή Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 9 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα), Εκλογή Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 11 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα), Εκλογή Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 2 ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα), Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 2 ου, 3 ου, 4 ου, 6 ου, 9 ου, 10 ου, 13 ου, 14 ου, 16 ου, 17 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης, 3 ου, 4 ου, 6 ου, 7 ου, 8 ου, 10 ου, 11 ου, 13 ου- 19 ου, 14 ου, 15 ου- 20 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, 1 ου Γυμνασίου Ξάνθης, 2 ου- 3 ου Γυμνασίου Ξάνθης, 5 ου Γυμνασίου- 4 ου, 2 ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης, 1 ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών και Βαρηκόων Ξάνθης, 1 ου ΕΠΑΛ- 2 ου ΣΕΚ ΙΕΚ Ξάνθης, 2 ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων Ξάνθης, Νηπιαγωγείου Μ. Ευμοίρου Ξάνθης, Δημοτικού Σχολείου Μ. Ευμοίρου Ξάνθης, του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χρύσας Ξάνθης, Νηπιαγωγείου Πετροχωρίου, Νηπιαγωγείου Λεύκης Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα), Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού 8,80 ευρώ χωρίς τις προσαυξήσεις ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντος. (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία), Επιστροφή ποσού 40 ευρώ στον Μουσαδέ Δημήτριο ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισηγητής Κωνσταντινίδης Λεωνίδας, Αντιδήμαρχος), Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009. (Εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος). Εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής επί αιτήματος του σωματείου Κρεοπωλών Ν. Ξάνθης, για καθορισμό χώρου φορτοεκφόρτωσης. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής), Εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά με τη τροποποίηση θέσεων αφετηρίας Αστικών και φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Πεσόντων. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής), Προέλεγχος άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δροσερό στον Ρασήμ Ογλού Νεσάτ του Χιουσμέν. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής), Προέλεγχος άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δροσερό στον Αμέτ Ογλού Φικρέτ. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής), Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 και διάθεση του αντίστοιχου ποσού. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη), Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση φωτιστικών οδών Δήμου Ξάνθης». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη), Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Αποκατάσταση κουφωμάτων δαπέδων και ελαιοχρωματισμών». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη), Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση οδού Αγίου Ελευθερίου». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη), Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα υποδομής οικιστικής μονάδας Ξάνθης» εργολαβία: «Διαμόρφωση Κ.Χ. οικιστικής μονάδας Ξάνθης». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη), Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων στην προέκταση της οδού Περικλέους έως τη Χρύσα». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη), Έγκριση 1 ου Α.Π. του έργου: «Διαμόρφωση Κ.Χ. στην περιοχή Πετρελαιαποθηκών». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη), Έγκριση 1 ου Α.Π. του έργου: «Επέκταση αγωγού ομβρίων και διαμόρφωση τμήματος οδών Παπανδρέου, Τροίας και Αλικαρνασσού». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη), Έκφραση γνώμης για οριοθέτηση χειμάρρου που διέρχεται από Χ.Θ. 2+00 στον κόμβο της Αστυνομικής Σχολής. (Εισηγητής Ζαμπάρας Δημήτρης), Έγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης), Αποδοχή επιχορήγησης από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων (α κατανομή 2009) (Εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος), Έγκριση αιτήματος αναδόχου έργου: «Γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος Δήμου Ξάνθης» για παράταση του χρόνου υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου (Εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος), Εισήγηση για την υποβολή προσφυγής από τον Δήμο Ξάνθης προς τα αρμόδια όργανα κατά της με αριθμό 607/11- 2- 2009 απόφασης Νομάρχη Ξάνθης που αφορά: «εφαρμογή απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου που αφορά την άρση απαλλοτρίωσης χώρου που είναι χαρακτηρισμένος ως πεζόδρομος μεταξύ των οδών Στ. Βλαχοπούλου, Στρ. Μακρυγιάννη και Σιγάλα (Εισηγητής Νικολόπουλος Νικόλαος).

Σχετικά Άρθρα