Γενική

Το ΕΒΕ Ξάνθης βλέπει το χάλι της αγοράς; Πού είναι το ΤΕΜΠΜΕ;

Αααχ!!! Βάσανα που έχει η ζωή; Τελικά αυτά τα λεφτά που θα έπεφταν στην αγορά για να κινηθούν οι επιχειρήσεις πού πήγαν; Άλλες μέρες τέτοια εποχή, οι δρόμοι της Ξάνθης θα ήταν γεμάτοι. Εικόνες αργίας βλέπουμε τις τελευταίες μέρες.
Απελπισμένοι επιχειρηματίες τρέχουν από τράπεζα σε τράπεζα να καλύψουν τρύπες από ακάλυπτες επιταγές. Αυτοί που πήραν TEMΠΜΕ στη Ξάνθη δεν φτάνουν ούτε τους 50!!! Και είναι ελάχιστοι σε σχέση με τους 5000 επαγγελματίες που έχει η πόλη μας. Πάει και τελείωσε. Οι τράπεζες το ομολογούν με θράσος: Τα λεφτά θα αποταμιευτούν για ώρα ανάγκης!
(Και το ΕΒΕ και η Ομοσπονδία περί άλλων τυρβάζουν).

Σχετικά Άρθρα