Γενική

Η συνεδρίασου του ΕΣΡ της Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Αθήνα, 2009
Αρ. Πρωτ :
Προς τον Αντιπρόεδρο του Ε.Σ.Ρ. Nέστορα Κουράκη
και τα μέλη: Εύη Δεμίρη, Ιωάννη Παπακώστα,
΄Ιριδα Αυδή – Καλκάνη, Κωνσταντίνο Τσουράκη,
Κωνσταντίνο Αποστολά.
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλείσθε στην 7η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, την Τρίτη 17/2/2009 και ώρα 11:00, στο επί της οδού Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (3ος όροφος) Αθήνα, κατάστημα αυτού, με θέματα ημερησίας διατάξεως :

1. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ALTER CHANNEL» για αλληλοενημέρωση και συζήτηση επί θεμάτων τηλεοπτικών προγραμμάτων.

2. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ANTENNA», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα άρθρα :
(α) 15 παρ. 2 του Σ., 3 παρ. 1β του Ν. 2328/1995, 3 παρ. 2 εδ. ε του Ν. 1730/1987, 3 παρ. 1 και 6 παρ. 2 του Κ. 2/1991 Ε.Σ.Ρ. – προσβολή της προσωπικότητας και της αξίας συμμετεχόντων στις εκπομπές προσώπων, 15 παρ. 2 του Σ., 1 παρ. 1γ του Ν. 2328/1995, 3 παρ. 2γ του Ν. 1730/1987, 2 παρ. 1 του Κ. 2/2991 Ε.Σ.Ρ. – ποιοτική στάθμη εκπομπών,
(εκπομπή «Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ» 22/1/2009) και
(β) 5 παρ. 2 του Π.Δ. 100/2000 – μεσολάβηση 20λέπτου, 5 παρ. 3 του Π.Δ. 100/2000 – 12λεπτο ανά ώρα και 4λεπτο ανά διακοπή για διαφημίσεις, κανόνες Γ και Δ της Οδηγίας – Σύστασης 6/1998 Ε.Σ.Ρ. – τρέιλερ : 2΄ : 24΄/ώρα, 48΄΄/διακοπή.
(υπέρβαση χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων 24/1/2009 από 20:00 έως 22:00).

3. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «MEGA CHANNEL», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στο άρθρο : 3 παρ. 12 του Ν. 2328/1995 – παράλειψη παραδόσεως εκζητηθείσης ροής προγράμματος στον ενδιαφερόμενο,
(εκπομπή «ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΩΡΑ MEGA» 15/12/2008).

4. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΪ», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στο άρθρο : 3 παρ. 12 του Ν. 2328/1995 – παράλειψη παραδόσεως εκζητηθείσης ροής προγράμματος στον ενδιαφερόμενο,
(εκπομπή «ΝΕΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ» 12/1/2009).

5. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «EXTRA CHANNEL 3», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στο άρθρο : 5 παρ. 1 α΄ και δ΄του Π.Δ. 100/2000 – έμμεση διαφήμιση,
(εκπομπές «FAIR HAIR» 24 και 25/6/2008 και «DNA TEST» 24 και 25/6/2008).

6. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «06 TV», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στο άρθρο :
(α) 17 παρ. 1 και 6α του Ν. 2644/1998 – παράνομη εκπομπή από το δίαυλο 60 και
(β) σχετικά με έγκριση μεταβιβάσεως μετοχών του τηλεοπτικού σταθμού,
(από αναβολή 3/2/2009 το β).

7. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «MΑΚΕΔΟΝΙΑ TV», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα άρθρα :
(α) 7α του Κ. 2/1991 Ε.Σ.Ρ. – όροι διεξαγωγής διαγωνιστικών εκπομπών,
(καθημερινή εκπομπή «TO ΔΙΚΟ ΣΟΥ DEAL» 18:00 με 19:00) και
(β) 5 παρ. 1 α΄ και δ΄του Π.Δ. 100/2000 – έμμεση διαφήμιση,
(εκπομπή «ΚΩΔΙΚΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ» 27/6/2008).

8. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ TV» Νομού Λέσβου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στο άρθρο : 3 παρ. 12 του Ν. 2328/1995 – παράλειψη παραδόσεως εκζητηθείσης ροής προγράμματος στους ενδιαφερόμενους,
(24ωρη ροή προγράμματος 30/10/2008).

9. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «4Ε» Νομού Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στο άρθρο : 14 παρ. 2 και 4 του Ν. 3592/2007 – εκπομπή προγράμματος με ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα.

10. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ KOMOTHNH 103,1» Νομού Ροδόπης για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στo άρθρo : 3 παρ. 12 του Ν. 2328/1995 – παράλειψη υποβολής εκζητηθείσης από το Ε.Σ.Ρ. ροής προγράμματος,
(από αναβολή 3/2/2009).

11. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «SFERA 94,1» Νομού Αργολίδας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα άρθρα : 5 παρ. 3 εδ. γ, 5 του Π.Δ. 100/2000 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 2328/1995 – υπέρβαση διαφημιστικού χρόνου, υπέρβαση νομίμου χρόνου δικτυώσεως,
(ροή προγραμμάτος 8, 9, 10 και 11/9/2008 –
από αναβολή – áνευ κλητεύσεως 3/2/2009).

12. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «LIFE 92,1 FM» Νομού Ξάνθης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα άρθρα : 2 παρ. 1, 5 παρ. 2, 106 παρ. 2, 15 παρ. 2 του Σ., 17 παρ. 1 του Ν. 2462/1997, 3 παρ. 1 του Ν. 2328/1995, 1 παρ. 8 του Ν. 3592/2007, 3 παρ. 2 του Ν. 1730/1987, 9 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003 – προστασία προσωπικότητας (τιμής – υπόληψης), 5 παρ. 1 και 2, 8 παρ. 1, 15 παρ. 1 του Π.Δ. 77/2003 – μετάδοση ανακριβών γεγονότων,
(εκπομπή «ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» 13/11/2008,
από αναβολή 10/2/2009).

13. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «THΛΕΦΩΣ», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με έγκριση μεταβιβάσεως μετοχών του τηλεοπτικού σταθμού.

14. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «TELE ΚΡΗΤΗ» Νομού Λασιθίου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με έγκριση μεταβιβάσεως μετοχών του τηλεοπτικού σταθμού.

15. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΚΡΗΤΗ TV1» Νομού Χανίων, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με έγκριση μεταβιβάσεως μετοχών του τηλεοπτικού σταθμού.

16. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ MEGA» Νομού Χανίων, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με έγκριση συμβάσεως μεταβιβάσεως του ραδιοφωνικού σταθμού.

17. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ» Νομού Αχαΐας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με έγκριση μεταβιβάσεως μετοχών του ραδιοφωνικού σταθμού,
(από αναβολή – áνευ κλητεύσεως 27/1/2009).

18. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ» Νομού Χαλκιδικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με έγκριση μεταβιβάσεως μετοχών του ραδιοφωνικού σταθμού,
(από αναβολή – áνευ κλητεύσεως 3/2/2009).

19. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΟΑΣΗ» Νομού Ιωαννίνων, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με μη λειτουργία του σταθμού,
(από αναβολή – áνευ κλητεύσεως 3/2/2009).

20. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΠΑΤΡΙΔΑ» Νομού Χίου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με μη λειτουργία του σταθμού,
(από αναβολή 3/2/2009).

21. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «SRACE FM» Νομού Αιτωλοακαρνανίας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση για ενδεχόμενη ανάκληση της υπ’ αριθμ: 19/2007 βεβαιώσεως νομίμου λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού.

22. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ENJOY FM» Νομού Αχαΐας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση θεραπείας κατά της 548/4.11.2008 απόφασης του Ε.Σ.Ρ.

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ.
Ιωάννης Λασκαρίδης

Σχετικά Άρθρα