Γενική

Μπάρες μπροστά στην νομαρχία

Θέμα με τις μπάρες στην Νομαρχία δεν υπάρχει. Το θέμα θα υπάρξει αν και όταν, τελειώσει το έργο και φύγει ο εργολάβος από το σημείο. Προς το παρόν οι μπάρες μπροστά από την νομαρχία εξυπηρετούν την είσοδο των μηχανημάτων και των υλικών του εργολάβου και των συνεργείων αλλά περιστασιακά και τα οχήματα της Νομαρχίας. (Μέχρι λοιπόν να παραδοθεί το έργο όλος ο χώρος ανήκει στον εργολάβο, ο οποίος και τον διαχειρίζεται).

Σχετικά Άρθρα