Γενική

Η μπάρα εξυπηρετεί τον εργολάβο που κάνει το έργο!!!

Ρωτήσαμε και μάθαμε για την μπάρα που υπάρχει μπροστά στην Νομαρχία και η οποία υπήρχε εκεί από την περίοδο του Παναγιώτη Σαλτούρου. Ουσιαστικά είναι η παλιά μπάρα η οποία εγκαταστάθηκε εκ νέου μέσα στο έργο μέχρι να παραδώσει η εταιρία που έχει αναλάβει την ανάπλαση και ενοποίηση των πλατειών το σύνολο του έργου. Διευκρινίζουμε ότι η μπάρα που έχει εγκατασταθεί εκεί είναι η παλιά η οποία και χρησιμοποιείται σήμερα για να προστατεύει τα μηχανήματα του εργολάβου- μπαίνουν και βγαίνουν από το σημείο στο εργοτάξιο- αλλά και αυτά της Νομαρχίας Ξάνθης μέχρι την οριστική παράδοση του έργου. Παράλληλα έχουν ξεκινήσει και οι διαδικασίες από την νομαρχία για τον χαρακτηρισμό της περιοχής, χαρακτηρισμό για τον οποίο θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. (Τέλος όπως μάθαμε μέχρι την οριστική παράδοση του από τον εργολάβο, του έργου της ενοποιήσεις των πλατειών, η Νομαρχία Ξάνθης ουδεμία ευθύνη έχει για την συγκεκριμένη μπάρα η οποία ανήκει στο εργοτάξιο).

Σχετικά Άρθρα