Γενική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΗΕΕ

Η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους για την επικείμενη τροπολογία του Ν. 3548/07.
1. Τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του Ν. 3548/07 αναδείχθηκαν μέσα από ουσιαστικό διάλογο με την ηγεσία του Υπουργείου καταδεικνύοντας την αναγκαιότητα αποσαφηνίσεων και μεμονωμένων βελτιώσεων.
2. Η προτεινόμενη τροπολογία έρχεται χωρίς να θίξει στο ελάχιστο τα ήδη κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων, αντίθετα δίνει διευκρινίσεις ως προς την συνδρομή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από πλευράς των εφημερίδων.
3. Οποιεσδήποτε άλλες εκτιμήσεις και απόψεις αφορούν μεμονωμένα πρόσωπα που εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο προσωπικές τους επιδιώξεις.
4. Η Ε.Ι.Η.Ε.Ε. εκφράζοντας την συντριπτική πλειοψηφία του επαρχιακού Τύπου είχε και έχει ως μοναδικό κριτήριο τα συμφέροντα του κλάδου, που με την συγκεκριμένη τροπολογία διασφαλίζονται ως προς την εφαρμογή του νόμου στην παρούσα χρονική συγκυρία, και καλούμε κάθε εμπλεκόμενο σε ουσιαστικό διάλογο με σύνεση και νηφαλιότητα, προκειμένου από κοινού να κατοχυρώσουμε με νέες βελτιώσεις του νόμου τις υγιείς επιχειρήσεις, που δίδουν καθημερινά εξετάσεις στις τοπικές τους κοινωνίες.
Ο Πρόεδρος Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας Σπύρος Καφφές

Σχετικά Άρθρα