Γενική

«Ζωτικά αναγκαία η άμεση ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων της Θράκης»

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κο Αθανάσιο Μπούρα- Κατάθεση Υπομνήματος

Στα πλαίσια της προσπάθειας των Συνδέσμων Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών της περιοχής μας (της Θράκης), για την όσο το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση, των πολύ πιεστικών προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν γενικά οι επιχειρήσεις της περιοχής μας και ιδιαίτερα ο μεταποιητικός παραγωγικός της ιστός, ο πρόεδρος του Συνδέσμου της Ξάνθης κ. Βασίλειος Σκαρλάτος, εκπροσωπώντας και τους δύο άλλους Συνδέσμους της Θράκης, συναντήθηκε στις 30- 01- 2009, με τον νέο Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αθανάσιο Μπούρα, στον οποίο και επέδωσε σχετικό κοινό Υπόμνημα.
Η συνάντηση, που έγινε σε πολύ καλό κλίμα, όπου και αναπτύχθηκαν εκατέρωθεν οι απόψεις επί των θεμάτων του Υπομνήματος, είχε ως αποτέλεσμα, ο Υπουργός να δεσμευτεί :
1. Για τα δύο πρώτα θέματα, που αφορούν :
α. Αποπληρωμή των οφειλομένων της επιδότησης του κόστους εργασίας (12%) και
β. Την έγκαιρη και επαρκή χρηματοδότηση των επενδυτικών προγραμμάτων της περιοχής, θα υπάρξει άμεση αντιμετώπιση.
2. Για τα δύο άλλα θέματα του Υπομνήματος, που αφορούν :
α. Τη δυνατότητα αναδιάταξης του δανεισμού των επιχειρήσεων και
β. Την ενίσχυση κλάδων της οικονομίας της περιοχής, που φαίνεται πως έχουν άμεσα και πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα, δεσμεύτηκε ο Υπουργός να τα εξετάσει και να δώσει σύντομα απάντηση.
Αναγνωρίστηκε η ανάγκη της λήψης ανάλογων μέτρων, αφού είναι καταγεγραμμένη για την περιοχή η Αναπτυξιακή της υστέρηση έναντι των άλλων περιφερειών της χώρας, παρουσιάζοντας συγχρόνως και έντονη τάση αποβιομηχάνισης και συρρίκνωσης της παραγωγικής της βάσης.
Ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βιοτεχνών Θράκης σημειώνει σε σχετικό δελτίο τύπου: «Στην προσπάθειά μας αυτή και για την συνάντηση, μας βοήθησαν τα μέγιστα, τόσο ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειάς μας, κος Δ. Σταμάτης, όσο και ο καθηγητής του Δ.Π.Θ. κος Δ. Χιώνης, τους οποίους και δημόσια ευχαριστούμε».
ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ:
1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κο Γιάννη Παπαθανασίου
2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κο Aθανάσιο Μπούρα
«Κύριοι Υπουργοί
Κάτω από τις συνθήκες της σημερινής συγκυρίας, είναι πιεστικά αναγκαία και ζωτικής σημασίας η άμεση ενίσχυση της ρευστότητας των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων της περιοχής μας, μέσα από:
1. Την καταβολή της θεσμοθετημένης επιδότησης του κόστους εργασίας των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων της Θράκης , κατά 12%.
Τα οφειλόμενα προς τις επιχειρήσεις αφορούν εργατική δαπάνη των ετών 2007 και 2008. Παλαιότερα οι δικαιούχοι εισέπρατταν αυτό το ποσό και το ενέτασσαν στην ρευστότητά τους, το αμέσως επόμενο τρίμηνο από αυτό που δαπάνησαν για την κάλυψη της εργατικής τους δαπάνης.
2. Την συστηματική, έγκαιρη και επαρκή χρηματοδότηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, έτσι ώστε και αυτή στη συνέχεια να καταβάλει έγκαιρα στους δικαιούχους την οφειλόμενη ενίσχυση, στα επενδυτικά σχέδια που ενέταξε στον επενδυτικό Νόμο και ήδη μπήκαν στη φάση υλοποίησης ή και έκαναν έναρξη λειτουργίας.
3. Τη δυνατότητα αναδιάταξης του δανεισμού των βιοτεχνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων της περιοχής μας, από μεσοβραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο, μέσω της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών προς τις τράπεζες, με ημερομηνία αναφοράς την 31- 12- 2008 και με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (ρύθμιση ανάλογη με την ΥΠΟΙΟ 2/19605/0025/19- 04- 2006) και με παράλληλη επιδότηση στο επιτόκιο.
4. Ενίσχυση κλάδων της οικονομίας της περιοχής μας, που έχουν άμεση και πολλαπλασιαστική απόδοση. Παραδείγματος χάριν, αγορά κατοικίας μέσω φορολογικών κινήτρων ή προσωρινή κατάργηση του «πόθεν έσχες» στην αγορά ακινήτων στην περιοχή μας κλπ.
Γνωρίζοντας τις ευαισθησίες σας, για την Περιφερειακή Βιομηχανική και Βιοτεχνική Παραγωγική βάση της χώρας μας, ευελπιστούμε πως θα ανταποκριθείτε θετικά στα αιτήματά μας. Είναι ουσιαστικά μέτρα άμεσης απόδοσης, τόσο στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων της περιοχής μας, όσο και ως ουσιαστικότατο μέτρο ενίσχυσης της βιωσιμότητάς των».

Σχετικά Άρθρα