Γενική

Νέες Τροποποιήσεις Αναπτυξιακού Νόμου (Ν.3299/2004)

Την αύξηση του ύψους του εναλλακτικού κινήτρου του επενδυτικού νόμου στις επιχειρήσεις που εντάσσονται για φοροαπαλλαγή στο ύψος του χρηματικής επιχορήγησης και σημαντικές διευκολύνσεις για επενδύσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες ΑΠΕ, είναι οι βασικότερες αλλαγές του νομοσχεδίου που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομίας στη Βουλή.
Nέο τρόπο υπολογισμού του κινήτρου των φοροαπαλλαγών που δίνονται μέσω του επενδυτικού νόμου ώστε αυτές να ισούνται με τη χρηματική επιχορήγηση προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας η οποία κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Με την προτεινόμενη τροποποίηση, δημιουργείται κίνητρο προς τις επιχειρήσεις για να χρησιμοποιούν τη φοροαπαλλαγή αντί για την επιχορήγηση.
Συγκεκριμένα, με τις εν λόγω ρυθμίσεις το ποσό της φοροαπαλλαγής βάσει του νόμου 3299/2004 θα είναι ίσο με το ποσό της επιχορήγησης με βάση τη νέα διάταξη του ίδιου νόμου. Η αυξημένη ωφέλεια που θα προκύπτει για τις επιχειρήσεις, σε συνδυασμό και με τις επιπρόσθετες διευκολύνσεις που προβλέπονται από τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού για την εφαρμογή του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής, π.χ. μη υποβολή αιτήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, υλοποίηση της σχεδιαζόμενης επένδυσης στη διάρκεια μιας πενταετίας κ.λπ., καθιστούν το εν λόγω κίνητρο περισσότερο ελκυστικό για τους επενδυτές, ενώ παράλληλα περιορίζεται η γραφειοκρατία.
Με άλλη διάταξη προσαρμόζεται το καθεστώς των κινήτρων του επενδυτικού νόμου στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών τόξων η οποία θα επιχορηγείται αν η αποδιδόμενη ισχύς θα είναι μέχρι 2MW.
Επίσης προβλέπεται εκτός από την κατασκευή να ενισχύεται από τον επενδυτικό νόμο και η επέκταση πάρκινγκ χωρητικότητάς άνω των 40 θέσεων πλέον των επιβαλλόμενων από το Γ.Ο.Κ. για τα επιβατηγά αυτοκίνητα και άνω των 30 θέσεων για τα φορτηγά ή λεωφορεία και άλλα βαρέα οχήματα. Μάλιστα στην επέκταση αυτή εντάσσονται ανάλογες επενδυτικές προτάσεις των ΟΤΑ Α και Β βαθμού.
Προσαρμόζεται το καθεστώς των λεγόμενων «κορεσμένων» τουριστικά περιοχών αφού σύμφωνα με την τροπολογία θα επιτρέπεται η άμεση προσαρμογή του περιεχομένου της κοινής Υπουργικής απόφασης στις μεταβολές των στοιχείων που αποτυπώνουν τη δυναμικότητα της ξενοδοχειακής υποδομής στη χώρα μας, χωρίς χρονικούς περιορισμούς και με βάση τις πραγματικές ανάγκες.
Με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θέτουν ως προϋπόθεση την αναβάθμιση των ξενοδοχείων σε κατηγορίες ανώτερες από τις ισχύουσες διατάξεις, στο πλαίσιο της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων εκσυγχρονισμού τους. Με την περίπτωση για γίνεται προσαρμογή του κειμένου, για να είναι δυνατή η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, όπως ισχύει, επενδυτικού σχεδίου που αφορά εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας ολοκληρωμένης μορφής επιμηκύνεται το απαιτούμενο χρονικό διάστημα στα δέκα έτη από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού.
Με άλλη προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα και στο Νομικό Πρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος καθώς και στις Ιερές Μητροπόλεις να υλοποιούν, όπως μέχρι σήμερα προβλέπεται για τις Ιερές Μονές, επενδυτικά σχέδια.
Τέλος σε διατάξεις του ίδιου νομοσχεδίου προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία της ΔΗΜΟΣ ΑΕ και της ΝΟΜΟΣ ΑΕ οι οποίες θα λειτουργήσουν μέσα στην Δ προγραμματική Περίοδο. Η πρώτη θα έχει ως αποστολή αφού πιστοποιηθεί από τις υπηρεσίες της Ε.Ε. να λειτουργήσει ως τελικός δικαιούχος για έργα μικρότερων δήμων της χώρας οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να καλύψουν τις κοινοτικές προδιαγραφές. Κατά πλήρη αντιστοιχία η ΝΟΜΟΣ ΑΕ θα έχει ως αποστολή να εγκρίνει και να διαχειρίζεται τα έργα των Νομαρχιών οι οποίες δεν έχουν την οργανωτική δυνατότητα να λειτουργήσουν ως τελικοί δικαιούχοι.

Σχετικά Άρθρα