Γενική

Συνεχίζεται η Δημόσια Διαβούλευση για τον Αγωγό πετρελαίου Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη

Ολοκληρώθηκε ο τριήμερος κύκλος ενημερωτικών παρουσιάσεων που οργάνωσε η Trans- Balkan Pipeline, στο πλαίσιο της συστηματικής και διαφανούς συνεργασίας και ενημέρωσης των φορέων και της κοινωνίας του Έβρου για το έργο του Αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολης. Δεκαμελής ομάδα εμπειρογνωμόνων και τεχνοκρατών της διεθνούς εταιρείας ενημέρωσαν αναλυτικά και διαβουλεύτηκαν στα πλαίσια των προμελετών του έργου με τοπικούς φορείς, τις τεχνικές Διευθύνσεις υπηρεσιών της Νομαρχίας, του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Περιφέρειας, την Τοπική Επιτροπή Διαβούλευσης καθώς και με τις Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές οργανώσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Οι εξειδικευμένοι μελετητές του έργου, παρουσίασαν και περιέγραψαν αναλυτικά τις τεχνικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές του έργου που είναι γνωστές σε αυτή τη φάση. Ειδικά, παρουσίασαν τις εναλλακτικές τοποθεσίες- πιθανά σενάρια των εγκαταστάσεων του αγωγού στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα, ενώ παράλληλα κατέγραψαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τα θέματα και τις απόψεις των φορέων και της Τοπικής Επιτροπής Διαβούλευσης αναφορικά με τις παραπάνω εναλλακτικές θέσεις.
Στην πρώτη ειδική συνάντηση ενημέρωσης και διαβούλευσης με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της εταιρείας, αντηλλάγησαν απόψεις για τα τεχνικά και περιβαλλοντικά θέματα του έργου. Στο διάλογο παραβρέθηκαν και ανταποκρίθηκαν επίσημοι εκπρόσωποι των ΜΚΟ WWF Ελλάς, Οικολογική Εταιρεία Έβρου, ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού πάρκου Δέλτα Έβρου, Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς, Αναπτυξιακή Εταιρεία Έβρου, Οικολογική Ομάδα Ροδόπης, Έβρος Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης, Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αβαντα, Αλιευτικός Συνεταιρισμός Μέσης Αλιείας Αλεξανδρούπολης-Σαμοθράκης «Φάρος», Αλιευτικός Σύλλογος Παράκτιων Αλιέων «Έβρος». Οι συναντήσεις αυτές είναι συνέχεια της πρώτης παρουσίασης που έγινε το Νοέμβριο 2008 και των ενημερωτικών παρουσιάσεων που κάνει η εταιρεία σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και σύμφωνα με τις δηλώσεις των στελεχών της Trans- Balkan Pipeline BV θα επαναληφθούν πολλές ακόμη κατά την πορεία μελετών του έργου του αγωγού.
Λίγα λόγια για την Trans- Balkan Pipeline BV
Η διεθνής εταιρεία που συστάθηκε το 2008 μετά από την ολοκλήρωση Διακυβερνητικών συμφωνιών και στην οποία συμμετέχουν οι Εθνικές Κυβερνήσεις και οι κοινοπραξίες ιδιωτικών εταιρειών της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρωσίας. Ιδρύθηκε εντός της Ε.Ε. στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, ακολουθεί όλους τους Κανονισμούς και τα πρότυπα-οδηγίες της Ε.Ε. Είναι υπεύθυνη και δεσμεύεται απέναντι στις Εθνικές Κυβερνήσεις και τις τοπικές κοινωνίες να προστατεύσει το Περιβάλλον, την Πολιτιστική κληρονομιά και την Ασφάλεια των περιοχών της Αλεξανδρούπολης και του Μπουργκάς εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα υψηλού επιπέδου υγιεινής και ασφαλείας και διαχείρισης περιβαλλοντικών παραμέτρων. Η εταιρεία εφαρμόζει διαδικασία διαβούλευσης και δημοσιοποίησης στοιχείων με τις τοπικές κοινωνίες και τις κεντρικές αρχές σε μόνιμη και ανοικτή βάση για το σχεδιασμό του έργου.

Σχετικά Άρθρα