Γενική

Συνάντηση Τάτση με την Κύπρια Επίτροπο

Για την δημιουργία πανευρωπαϊκού δικτύου Παρατηρητηρίων

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας- Καβάλας- Ξάνθης κος Κων/νος Τάτσης, είχε συνάντηση εργασίας με την Κύπρια Επίτροπο Υγείας της Ε.Ε., κα Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2009 στις Βρυξέλλες.
Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων Περιοχών (AEBR), κος Martin GUILLERMO RAMIREZ.
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εφαρμογή της Πρότασης Οδηγίας για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, με ειδικότερη έμφαση στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διανοίγονται για τις παραμεθόριες περιοχές.
Ο Υπερνομάρχης κος Τάτσης πρότεινε τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου Παρατηρητηρίων, που θα διαμορφώσει ένα σύστημα συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων, προκειμένου να αναλυθούν τα κύρια χαρακτηριστικά, τα εμπόδια και οι προκλήσεις, με στόχο την ανάληψη δράσεων που θα αξιοποιούν τις πρόνοιες της Πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Επίτροπος, κα Βασιλείου, τόνισε το ενδιαφέρον της για τη συγκεκριμένη πρόταση, δίνοντας εντολή στις Υπηρεσίες της να ξεκινήσουν τις επαφές με τη Γραμματεία της Ένωσης Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων Περιοχών (AEBR) για την ολοκλήρωση της πρότασης.
Επιπλέον, συμφωνήθηκε ότι η περιοχή μας θα μπορούσε να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας, λόγω της γειτνίασης της με τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

Σχετικά Άρθρα