Γενική

Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με οφέλη

800 εκ ευρώ περιμένουν την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και τους επιχειρηματίες μέσα από 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας έρευνας και Τεχνολογίας

Ενημερωτική Ημερίδα συνδιοργάνωσε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Τεχνολογίας την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στο Ξενοδοχείο Ελισσώ, στα πλαίσια της υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας για την περαιτέρω ενίσχυση της Εθνικής Συμμετοχής στα παραπάνω προγράμματα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η πληροφόρηση των φορέων με ερευνητικές δραστηριότητες.
Ο κ. Βασιλάκος Χρήστος εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης στην Μόνιμη Ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας ανέφερε: «Η εκδήλωση έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει στην πόλης σας και την ευρύτερη περιοχή το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη είναι το λεγόμενο ΚΠΣ για την έρευνα περίοδος 2007- 2013 όπου και θα παρουσιασθούν κάποια εξειδικευμένα προγράμματα όπως είναι το πρόγραμμα επικοινωνίας και πληροφοριών και το πρόγραμμα των ερευνητικών Υποδομών. Όλο το πρόγραμμα πλαίσιο είναι 50 δις ευρώ και στην Ελλάδα αν πιάσουμε την συμμετοχή κοντά στο 4,5% θα φτάσουμε πάνω από 2 δις. Στο προηγούμενο Πλαίσιο η συμμετοχή της Ελλάδας ήταν γύρω στο 2,5%. Αυτό συμβαίνει γιατί και οι Ελληνικές δυνατότητες έχουν αυξηθεί αλλά και ο προϋπολογισμός και γίνονται προσπάθειες για να επιτευχθεί ο στόχος. Συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Βιομηχανίες κυρίως, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και άλλοι φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου και ευρύτερου τομέα».
Σύμφωνα με τον κ. Βασιλάκο το γεγονός ότι οι δράσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από 50 έως και 75% είναι ένα σημαντικό γεγονός που θα μπορούσε από μόνο του να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς να συμμετέχουν.
Ο Αντιπρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Καραμπίνης ανέφερε: «Στόχος είναι να ενημερώσουμε τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας αλλά και την κοινωνία του τι πρόκειται τον επόμενο καιρό να προκηρυχθεί από τμήματα έρευνας για να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε ανταγωνιστικοί και προετοιμασμένοι σχετικά με αυτό το κομμάτι της έρευνας. Το 70 με 80% του ερευνητικού έργου παράγεται μέσα στα πανεπιστήμιο. Πιστεύουμε ότι οι υποδομές που το Κράτος έχει στήσει όλα αυτά τα χρόνια, υποδομές που καλύπτονται μέσα από το άρθρο 16 του Συντάγματος και τους νόμους 1268 και 3549 τον νόμο πλαίσιο που λένε ότι στα Πανεπιστήμια να δημιουργείται έρευνα και να παράγεται προϊόν, να μην είμαστε μόνο κολέγια μεταφοράς της γνώσης. Ο θεσμικός ρόλος λοιπόν των πανεπιστημίων θα πρέπει να ενισχυθεί και να διασφαλισθεί αλλά και να αποδείξουμε και εμείς με την σειρά μας ως Πανεπιστημιακοί να κάνουμε εκείνα που πρέπει για να αποδείξουμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί και έχουμε μία στοχευόμενη έρευνα».
Ο Γενικός Γραμματέας Φίλιππος Τσαλίδης ανέφερε: «Αφορά τις κοινές ερευνητικές πλατφόρμες και συμμετέχουμε ως ιδρυτικό μέλος , είναι το ΑΡΤΕΜΙΣ, ΕΝΙΑΚ και ΕΕL θα γίνει παρουσίαση αυτών των πλατφόρμων και θα αφοράει την προκήρυξη που έχει γίνει και αφοράει γύρω στα 800 εκ. ευρώ και αφορά τις Τεχνολογίες και πληροφοριών. Όλα αυτά γίνονται προκειμένου η Ξάνθη, η Πολυτεχνική Σχολή, το Πανεπιστήμιο Θράκης αλλά και ο Ιδιωτικός Τομέας που έχει έδρα την Θράκη να παίρνει μέρος σε αυτές τις τεχνολογικές πλατφόρμες διότι μέλημά μας είναι να συνεργασθεί ο Δημόσιος με τον Ιδιωτικό Τομέα ώστε τα παραγόμενα αποτελέσματα να είναι και προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας και για την διευκόλυνση της καθημερινότητα των πολιτών. Το EEL αφορά την χρήση των Τεχνολογιών, επικοινωνιών και πληροφορικής στα άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες και είναι στα βαθιά γηρατειά, δηλαδή πώς αυτές οι τεχνολογίες θα εξυπηρετήσουν τους συμπολίτες μας».

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΟΣ

Σχετικά Άρθρα