Γενική

Ελλείψεις αντικαρκινικών φαρμάκων λόγω μπλόκων

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι ορισμένες ελλείψεις εξειδικευμένων φαρμάκων (όπως αντικαρκινικών) που παρατηρήθηκαν σε μερικά υποκαταστήματά του ανά την επικράτεια, οφείλονται αποκλειστικά στην αδυναμία της εταιρείας που έχει αναλάβει τη μεταφορά τους να τα μεταφέρει εγκαίρως, λόγω των αποκλεισμών των δρόμων.

Σχετικά Άρθρα