Ροδόπη Τελευταία Νέα

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Μαρώνειας- Σαπών αύριο Τρίτη

Στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών στις Σάπες την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014, και ώρα 19.00 θα συνεδριάσει σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρώνειας- Σαπών συζητώντας τα 15 παρακάτω θέματα:

Έγκριση γενομένων δαπανών.

Λήψη απόφασης για διενέργεια προμηθειών.

Λήψη απόφασης για κατανομή πιστώσεων στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής όπως και στα Μειονοτικά Σχολεία του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών (Α κατανομή 2014)

Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων για το έτος 2014 μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς.

Διορθώσεις-διαγραφές οφειλών  από τους  βεβαιωτικούς καταλόγους  τελών  ύδρευσης Δημοτικής  Σαπών  και Δημοτικής  Ενότητας Μαρώνειας

Λήψη απόφασης που αφορά στην εγγραφή του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών ως συνδρομητή σε εφημερίδες(ημερήσιες και εβδομαδιαίες) για το έτος 2014

Διορθώσεις τακτοποιήσεις οφειλετών.

Καθορισμός επιτροπής καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία.

Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Χασάν Χαϊριέ του Χουσεϊν για αποζημίωση ή μη αγρού της που υπέστη ζημιά από υπαιτιότητα του Δήμου.

Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.

Χορήγηση  άδειας υπαιθρίου  πλανοδίου  εμπορίου  τύπου Β  για το έτος 2014  στο Δήμο  Μαρώνειας-Σαπών

Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014 στο Δήμο Μαρωνείας- Σαπών.

Διαγραφή  χρεών από εκποίηση οικοπέδων

Λήψη απόφασης επί αιτήσεως  α) Κουλαξίδη Ηλία  του Ζήση κατοίκου Σαπών και β) Μπαμπατζάνη Ιωάννη του Μάρκου  κατοίκου Ιμέρου   για μείωση Δημοτικών τελών (άρθρο 202 του Ν. 3463/06)

Επιχορηγήσεις συλλόγων

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο